ކ. މާލެ
|
27 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 15:42
ގައުމީ ފިރިހެން ކްރިކެޓް ޓީމަށް ޖަރޒީ ހަވާލުކުރަނީ
ގައުމީ ފިރިހެން ކްރިކެޓް ޓީމަށް ޖަރޒީ ހަވާލުކުރަނީ
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމް
ކްރިކެޓްގެ ގައުމީ ދެޓީމް ވެސް އިންޓަރނޭޝަނަލް މުބާރާތަކަށް
 
ދެ މުބާރާތްވެސް އޮތީ ފެބްރުއަރީ މަހު

ގައުމީ ކްރިކެޓް ފިރިހެން ޓީމާއި އަންހެން ޓީމްވެސް އިންޓަރނޭޝަނަލް މުބާރާތަކަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

ފިރިހެން ޓީމް ވާދަކުރާނީ މިމަހު ތައިލެންޑްގައި އޮންނަ އޭސީސީ މެންސް ޓީ20 ޗެލެންޖް ކަޕަށެވެ. މުބާރާތުގެ ކޮލިފިކޭޝަން ސްޓޭޖް މިއަދު ފަށާނެއެވެ. ރާއްޖެ އޮތީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައެވެ. ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގްރޫޕްގައި ދެން ހިމެނެނީ ޖަޕާނާއި, ސިންގަޕޯރއާއި, ތައިލެންޑާއެކު ގްރޫޕް ބީގައެވެ. ގްރޫޕް އޭގައި ހިމެނެނީ ބޫޓާން އިންޑޮނޭޝިޔާ, ސައުދީ އަރަބިޔާ އަދި ކޮލިފިކޭޝަނުން އަންނަ ގައުމެވެ. ކޮލިފިކޭޝަންގައި ވާދަކުރަނީ ޗައިނާ, ކެމްބޯޑިޔާ އަދި މިޔަންމާ އެވެ.

މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ 8 ޓީމް ވަނީ ދެ ގްރޫޕަށް ބަހާލާފައެވެ. ކޮންގެ ގްރޫޕަކުން ދެޓީމް ސެމީފައިނަލަސް ދަތުރުކުރާނެ އެވެ. އަދި ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރާ ދެޓީމަށް އޭސީސީ މެންސް ޕްރިމިއަރ ކަޕަށް ކޮލިފައިވާނެ އެވެ. އެއީ އޭޝިޔަން ކަޕަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މުބާރާތެކެވެ.

މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ފެބްރުއަރީ 2 ވަނަ ދުވަހު ވާދަކުރާނީ ސިންގަޕޯރއާއެވެ. ދެވަނަ މެޗުގައި ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ވާދަކުރާނީ ޖަޕާނާއެވެ. ތިންވަނަ މެޗުގައި ހަވަނަ ދުވަހު ވާދަކުރާނީ ތައިލެންޑާއެވެ.

ަގައުމީ އަންހެން ކްރިކެޓް ޓީމަށް ޖަރޒީ ހަވާލުކުރަނީ - ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް

އަންހެން ގައުމީ ޓީމް ތައްޔާރުވަނީ އަންނަ މަހު މެލޭޝިޔާގައި އޮންނަ އޭސީސީ ވިމެންސް ޕްރިމިއަރ ކަޕަށެވެ. އަލަށް ބާއްވާ މިމުބާރާތަކީ ޓޮޕް ދެ ޓީމަށް އޭޝިޔަން ކަޕުން ފުރުޞަތު ލިބޭ މުބާރާތެކެވެ. މިމުބާރާތުގައި 16 ޓީމް ވާދަކުރެއެވެ. ރާއްޖެ ހިމެނެނީ ނޭޕާލާއި, ހޮންކޮންގއާއި, ޗައިނާއާއި, ބޫޓާނާ އެކު ގްރޫޕް ޑީގައެވެ. ރާއްޖެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ވާދަކުރާނީ ބޫޓާނާއެވެ. ދެވަނަ މެޗުގައި 11 ވަނަ ދުވަހު ހޮންކޮންގ އާއެވެ. ތިންވަނަ މެޗުގައި ނޭޕާލާ ވާދަކުރާނީ 13 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް