ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2024 | ހުކުރު 22:09
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލްގެ ނޮން އެކްޒެކެޓިވް މެންބަރުން ވަކިކޮށްފި
 
އެ މެންބަރުން ވަކިކުރިއިރު، އޭގެ ސަބަބެއް ބޭންކުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވޭ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ނޮން އެކްޒެކެޓިވް މެންބަރުން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ، ބޭންކުގެ ނޮން އެގްޒެކްޓިވް މެންބަރުން ވަކި ކުރިކަން އަންގައި، ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ) އިން އެ ބޭންކަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވާކަމަށެވެ.

އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެމުންދާ ހިދުމަތްތަކަށް އެއްވެސް މެދުކެނޑުމެއް ނާންނާނެ ކަމަށް ވެސް ބޭންކުން ބުންޏެވެ.

އެ މެންބަރުން ވަކިކުރިއިރު، އޭގެ ސަބަބެއް ބޭންކުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް