ކ. މާލެ
|
22 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 13:41
އައިޖީއެމްއެޗް
އައިޖީއެމްއެޗް
ސަން އޮންލައިން
އިންފުލުއެންޒާ ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވުން
އިންފުލުއެންޒާ ޖެހިގެން 35 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ނިޔާވެއްޖެ
 
އިންފުލުއެންޒާގެ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް ވަނީ ލިބޭ ގޮތް ނުވެފައި

އިންފުލުއެންޒާ ޖެހި ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވަނީ ރާއްޖެއެމްވީއަށް މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ނިޔާވެފައިވަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ 35 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ.

14 ޖެނުއަރީ 2024 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހު އެތެރެހަށީގެ ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި އިންފުލުއެންޒާ ފެތުރެމުންދާ ކަމަށެވެ. ތިން މީހަކަށް ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށާއި، މި ވޭތުވެދިޔަ 30 ދުވަހުގެތެރޭގައި އިންފުލުއެންޒާގެ އެޗް1އެން1 ނުވަތަ ސްވައިން ފްލޫ ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ މީހަކު ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިންފުލުއެންޒާގެ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް ވަނީ ލިބޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

ނަމަވެސް މިމަހުގެ ކުރީކޮޅު އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވަނީ އިންފްލުއެންޒާގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ޓެސްޓް ކުރެވުނު އަދަދު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޓެސްޓް ކުރެވުނު 2380 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން 413 ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. މި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިން ޖެހުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އެދިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ދަމަނަވެށިން ވެކްސިން ޖަހައިދޭނެ ކަމަށާއި 6 މަހުން މަތީގެ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ވެކްސިން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް