ކ. މާލެ
|
22 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 06:49
މެޗުގަައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރެއާލްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގަައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރެއާލްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ފަހަތުން އަރައި ރެއާލުން އަލްމޭރިއާ ބަލިކޮށްފި
 
މޮޅާއެކު ރެއާލުން ވަނީ އަލުން އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފައި

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އަލްމޭރިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން، ފަހަތުން އަރައި ރެއާލް މެޑްރިޑު މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ލީގުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ރެއާލްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 3-2 އިންނެވެ.

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ އަލްމޭރިއާ އިންނެވެ. މެޗު ފަށައިގެން ފުރަތަމަ މިނެޓުގައި އަލްމޭރިއާ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ލާޖީ ރަމަޒާނީ އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖަހަން އޭނާ އަށް ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ލޫކަސް ރޮބާޓޯން އެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން އަލްމޭރިއާގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ފުޅާ ކޮށްދިނީ އެޑްގާ ގޮންޒާލޭޒް އެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ކުރީ ކޮޅު ރެއާލުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައިގެން ފަރަގު ކުޑަ ކޮށްފަ އެވެ. މެޗުގެ 57 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ލަނޑު ޖަހައިދިނީ އިންގްލެންޑުގެ ޖޫޑް ބެލިންހަމް އެވެ. އެ ލަނޑު އޭނާ ޖެހީ އެ ޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއް ކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ. އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން އަލްމޭރިއާ އިން ތިން ވަނަ ލަނޑެއް ޖެހި ނަމަވެސް، ވީއޭއާރުން ވަނީ އެ ލަނޑު ބަަލައި ނުގަންނަން ނިންމައިފަ އެވެ. ރެއާލުން މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރީ 67 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. އެއީ ބްރެޒިލްގެ ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއާ ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. މެޗުން ރެއާލް މޮޅު ކޮށްދިނީ އިތުރު ވަގުތު ޑެނީ ކަވަހާލް އެވެ. އޭނާ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ބެލިންހަމް އެވެ.

މޮޅާއެކު ރެއާލުން ވަނީ އަލުން އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 20 މެޗުން 51 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި ޖިރޯނާ އަށް ލިބެނީ 49 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް