ކ. މާލެ
|
20 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 09:50
ގްލޯބް ސޮކާ އެވޯޑު ހަފްލާގައި ރޮނާލްޑޯ ބައިވެރިވަނީ
ގްލޯބް ސޮކާ އެވޯޑު ހަފްލާގައި ރޮނާލްޑޯ ބައިވެރިވަނީ
ގްލޯބް ސޮކާާ އެވޯޑު
އަލް ނަސްރު
އަލް ނަސްރަށް ބަދަލުވުމަކީ ނިންމުނު ރަނގަޅު ނިންމުމެއް: ރޮނާލްޑޯ
 
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު ދޫކޮށްލުމަށްފަހު، ރޮނާލްޑޯ އަލް ނަސްރަށް ބަދަލުވީ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން

ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގެ އަލް ނަސްރަށް ބަދަލުވުމަކީ، އޭނާއަށް ނިންމުނު ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށް، ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފިއެވެ.

ރޮނާލްޑޯ މިހެން ބުނީ، ދުބާއީގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އޮތް ގްލޯބް ސޮކާ އެވޯޑު ހަފުލާގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު ދޫކޮށްލުމަށްފަހު، ރޮނާލްޑޯ އަލް ނަސްރަށް ބަދަލުވީ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2025 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ނަމަވެސް، އަލް ނަސްރުން އަންނަނީ ރޮނާލްޑޯގެ އެއްބަސްވުން އައުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށް ސައުދީގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

އެވޯޑު ހަފުލާގައި ވާހަކަދައްކަމުން ރޮނާލްޑޯ ބުނީ، އަލް ނަސްރުގައި އޭނާ ހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހިގެން، ވަރަށް އުފަލުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކުލަބަށް ބަދަލުވާން ނިންމުމަކީ، އޭނާއަށް ނިންމުނު ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށް ވެސް ރޮނާލްޑޯ ބުންޏެވެ. ރޮނާލްޑޯ ފާހަގަކުރިގޮތުގައި ސައުދީ ލީގު އޮތީ ކުރިއަރައިގެން ދިޔުމުގެ މަގުމަތީގައެވެ. އެކަމަށް ވަގުތު ނަގާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ހަރުފަތަކަށްފަހު ހަރުފަތަކުން ގޮސް، އެންމެ މަތީ ފަންތީގައި އެ ލީގު އޮންނާނެ ކަމަށް ވެސް ރޮނާލްޑޯ ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރޮނާލްޑޯ ބުނީ، އޭނާ އަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ތިން ލީގުގެ ތެރޭގައި ސައުދީ ލީގު ހިމެނޭނެއެވެ. އަދި އެ ދުވަހަކުން، ސައުދީގައި ކުޅެމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިންނާއި، އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ވެސް ވަރަށް ފަޚުރުވެރިވާނެ ކަމަށް ރޮނާލްޑޯ ބުންޏެވެ. މިހާރު ވެސް، ފްރާންސް ލީގަށްވުރެ ސައުދީ ލީގު ވަރުގަދަވެފައި، ވާދަވެރި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އަލް ނަސްރަށް ބަދަލުވެ، ރޮނާލްޑޯ އަންނަނީ އެ ކުލަބުގައި ވެސް މޮޅަށް ކުޅެމުންނެވެ. އެ ކުލަބާއެކު ހޭދަކުރި ފުރަތަމަ ސީޒަންގައި ރޮނާލްޑޯ ވަނީ، 19 މެޗުގައި 14 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. ނަމަވެސް، މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޒަންގައި އޭނާ ވަނީ، 31 މެޗުގައި 30 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އަލް ނަސްރާއެކު ރޮނާލްޑޯ ވަނީ އަރަބް ކުލަބު ޗެމްޕިއަންސް ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް