ކ. މާލެ
|
19 ޖެނުއަރީ 2024 | ހުކުރު 22:15
ސިމްޑީން މޮނިންގެ އުފެއްދުންތައް ފިހާރައަށް ތައާރަފްކުރުން
ސިމްޑީން މޮނިންގެ އުފެއްދުންތައް ފިހާރައަށް ތައާރަފްކުރުން
މިހާރު
ސިމްޑީ ބެވް
މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް "މޮނިން"ގެ އެކި ބާވަތުގެ ސިރަޕް، މިހާރު ސިމްޑީ ރެސޫ އިން ލިބޭނެ!
 
މި އުފެއްދުންތައް ލިބޭނީ ނީލޯފަރު މަގުގައި ހުންނަ ސިމްޑީގެ ރެސޫ ޝޯވްރޫމް އިން

އެކި ފްލޭވާތަކުގެ ސިރަޕާއި ފްރުޓް މިކްސް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް, "މޮނިން" ގެ އުފެއްދުންތައް ސިމްޑީ ރެސޫ ޝޯވްރޫމް އިން ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައިފިއެވެ.

2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވެސް ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކަށާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކަށް "މޮނިން"ގެ އުފެއްދުންތައް ސަޕްލައިކުރަމުން ދިޔަ ސިމްޑީ އިން، މި ފަހަރު އާންމުންނަށް"މޮނިން"ގެ އުފެއްދުންތައް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދާފައިވަނީ، އޭގެ ޑިމާންޑް ބޮޑުވުމާއެކު އެވެ.

ސިމްޑީން މޮނިންގެ އުފެއްދުންތައް ފިހާރައަށް ތައާރަފްކުރުން - ސިމްޑީ

އެގޮތުންސިމްޑީގެ ރެސޫފިހާރައިން އެ އުފެއްދުންތައް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިި، އެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކުން ފެށުން ފާހަގަކުރުމަށް "މޮނިން އެންޑް ޔޫ"ގެ ނަމުގައި ޙާއްސަ ހަރަކާތެއް އެ ފިހާރައިގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

އެ ހަރަކާތުގައި "މޮނިން" އުފެއްދުންތަކުގެ އަޖުމަ ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު އެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި ކަސްޓަމަރުންނާއި އަދި އެ ނޫންވެސް ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވެއެވެ.

ސިމްޑީން "މޮނިން" ގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ތައާރަފްކުރީ، ދިހަ ފްލޭވާ އަދި މިކްސް ފްރުޓްގެ ދެ ބާވަތެއްގެ އުފެއްދުންތަކާ އެކު އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި ފަހަރު ފިހާރައިން "މޮނިން"ގެ އުފެއްދުންތައް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހުނުއިރު، 50 އެކި ވައްތަރުގެ ފްލޭވާއެއްގެ ސިރަޕް، 17 މިކްސް ފްރުޓް، ތިން ފްރެޕޭ ޕައުޑާ އަދި ދެ ވައްތަރެއްގެ ޗޮކްލެޓް ސޯސް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

މި އުފެއްދުންތައް ލިބޭ ނީލޯފަރު މަގުގައި ހުންނަ ސިމްޑީގެ ރެސޫ ޝޯވްރޫމް ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 8:00 އިން ރޭގަނޑު 10:00 އަށެވެ. އަދި ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު 4:00 އިން ރޭގަނޑު 11:00 އަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް