އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ޕާކިސްތާނުގެ ވަގުތީ ބޮޑުވަޒީރު

ޕާކިސްތާނުގެ ވަގުތީ ބޮޑުވަޒީރު އިންތިޚާބުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހަށް!

  • ވަގުތީ ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ޕާކިސްތާނު ޕާލަމެންޓް ޖަލްސާއެއް އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ބާއްވާނެ
  • ކުރިން ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގައި ހުންނެވި ނަވާޒް ޝަރީފް އެ މަގާމުން ދުރުކުރެވުނީ ކޮރަަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކެއް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ކ. މާލެ | 31 ޖުލައި 2017 | ހޯމަ 06:20 | 2,172

ވެރިކަމުން ދުރުކުރެވުނު ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު މަވާޒް ޝަރީފުގެ ކޮއްކޮ ޝަހްބާޒް ޝަރީފް - ރާއްޖެ އެމްވީ

ޕާކިސްތާނުގެ ވަގުތީ ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ޕާކިސްތާނު ޕާލަމެންޓް ޖަލްސާއެއް އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތަށް ތާވަލް ކޮށްފިއެވެ.

 

ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ޕާޓީ ނުވަތަ ވެރިކަންކުރާ ޕާކިސްތާން މުސްލިމް ލީގް އިން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ވަނީ، ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް ނަވާޒް ޝަރީފްގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޯފުޅު ޝަހްބާޒް ޝަރީފްގެ ނަންފުޅު ހުށަހަޅާފައެވެ. ނަމަވެސް، ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި ޝަހްބާޒަށް ފުރަތަމަ ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ ނަވާޒް ޝަރީފް އިސްތިއުފާ ދެއްވި ޕާލަމެންޓް ގޮނޑީގެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައި ޕާލަމެންޓަށް ވެދެވަޑައިގަންނަވާށެވެ.

 

ޝަހްބާޒް ޝަރީފަކީ ޕާކިސްތާނުގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު އަދި ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ސިޔާސީ ތާއީދު އެންމެ ބޮޑު ޕަންޖާބް ޕްރޮވިންސްގެ ޗީފް މިނިސްޓަރެވެ.މަގާމުން ދުރުކުރެވުނު ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، އިންތިގާލީ މަރުހަލާގައި ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމް ފުރުއްވާނީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޝާހިދު ޚާޣަން އައްބާސީ ކަމަށެވެ.

 

"ޝަހްބާޒް އިންތިޚާބް ކުރުމަށް ވަގުތުކޮޅެއް ނަގާނެ ، ގާތްގަނޑަކަށް 50 ދުވަސް.އެހެންވީމަ އިންތިޤާލީ މަރުހަލާއަށް އަޅުގަނޑުގެ  ޚިޔާލަކީ ޝާހިދް ޚާޤަން އައްބާސީ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ނެގުން"ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އައްބާސީ އެ މަގާމަށް ހޮވުމަށް ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސް މަމްނޫން ހުސައިން ވަރަށް އަވަހަށް ގޮވާލައްވާނެއެވެ.

 

ޕާކިސްތާނުގެ ޕާލަމެންޓް، ނޭޝަނަލް އެސެމްބްލީގެ އިދާރާއިން އާންމުކުރި ނޯޓެއްގައި، ވަގުތީ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ހުށަހަޅާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިއުންތައް ހޯމަދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2:00 ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. އަދި ބޮޑުވަޒީރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 3:00 ގައި ޖަލްސާ އޮންނާނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

 

ނަވާޒް ޝަރީފް މަގާމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައެޅީ، ނަވާޒް ޝަރީފާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ މައްޗަށް ޚާއްސަ ކޮމިޝަނަކުން ހިންގި ކޮރަޕްޝަންގެ ތަހްގީގާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.