ކ. މާލެ
|
15 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 14:05
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ވިސާއާ ނުލައި ދިވެހިންނަށް މޮންގޯލިއަށް
ވިސާއާ ނުލައި ދިވެހިންނަށް މޮންގޯލިއާއަށް ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި
 
ދެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދުރާލާ ވިސާ ނެގުމަކާއި ނުލައި 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ދަތުރުކޮށް، ޓްރާންސިޓް ވެވޭނެ

ވިސާއާ ނުލައި ދިވެހިންނަށް މޮންގޯލިއާއަށް ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މޮންގޯލިއާއަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނަށް ވިސާއާ ނުލާ 12 ޖެނުއަރީ 2024 އިން ފެށިގެން ދަތުރު ކުރެވޭނެ ކަަމަށެވެ.

ރާއްޖެއާއި މޮންގޯލިއާއެކު ގާއިމްކުރި ވީސާއާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދުރާލާ ވިސާ ނެގުމަކާއި ނުލައި 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ދަތުރުކޮށް، ޓްރާންސިޓް ވެވޭނެއެވެ.

ވިސާގެ އެއްބަސްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ދިގު މުއްދަތަކަށް މަޑުކުރަން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ނުވަތަ ކިޔަވަން ދާން ނުވަތަ މޮންގޯލިއާގައި ވިޔަފާރި ކުރަން ބޭނުންވާ ދިވެހިން ދަތުރުކުރުމުގެ ކުރިން އެކަށީގެންވާ ވިސާ އެއްނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭ އާއި މޮންގޯލިއާ ދެމެދު ވިސާ ވެއިވަރ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 17 އޮގަސްޓް 2023 ގައެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، އިންޑިއާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އިބްރާހީމް ޝަހީބެވެ. މޮންގޯލިއާގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ މޮންގޯލިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ގެންބޯލްޑް ޑަމްބަޖޭވްއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އިބްހީރާމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި ބޭރުގެ ގިނަ ގައުމުތަކާއެކު ވަނީ ވަރަށް ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވަވާފައެވެ. އަދި އެ ސަރުކާރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އިސްވެ ހުންނަވައި ކުރެއްވި މަސައްކަތުން ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާއެކު ވިސާއާ ނުލައި ގިނަ ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތް ވަނީ ހައްދަވާފައެވެ.

މިހާރުވެސް 90 އަށްވުރެ ގިނަ ގައުމަށް ވިސާ ނެތި ދިވެހިންނަށް ދަތުރުކުރެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް