ކ. މާލެ
|
15 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 11:05
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު މިލާާންގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު މިލާާންގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިޓާލިއަން ލީގު
އޭސީ މިލާނުން ރޯމާ ބަލިކޮށްފި
މޮޅާއެކު މިލާން އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ ތިން ވަނަ މަގާމުގައި

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޯމާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އޭސީ މިލާން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ލީގުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ މިލާންގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 3-1 އިންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ހާފުގައި މިލާނުން އެއް ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގިއިރު، އަނެއް ލަނޑުތައް ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާާފުގަ އެވެ.

ފުރަތަމަ ހާާފުގެ 11 ވަނަ މިނެޓުގައި މިލާނަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޔަސިން އަދްލީ އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ޓިޖާނީ ރެއިންޑާސް އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފުގައި މިލާންގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ފްރާންސްގެ އޮލީވިއޭ ޖިރޫޑް އެވެ. މެޗުގެ 56 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ، ސިމޮން ކިއޭ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. މެޗުގައި ރޯމާގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު، 69 ވަނަ މިނެޓުގަައި ޖެހީ ލިއާންޑްރޯ ޕަރޭޑަސް އެވެ. އެއީ އެ ޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއް ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. މިލާންގެ ފަހު ލަނޑު މެޗުގެ 84 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ތިއޯ ހެނާންޑޭޒް އެވެ. އޭނާ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ޖިރޫޑް އެވެ.

މޮޅާއެކު މިލާން އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ ތިން ވަނަ މަގާމުގަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 20 މެޗުން 42 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. މިލާން އަތުން ބަލިވި ރޯމާ އޮތީ، 20 މެޗުން 29 ޕޮއިންޓާއެކު ނުވަ ވަނައިގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް