ކ. މާލެ
|
14 ޖެނުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 16:04
ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ
ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް
ތަށި ލިބޭނެ ކަމާމެދު ކުޑަ ވެސް ޝައްކެއް ނެތް: އަންޗެލޮޓީ
 
މި ދެ ޓީމު ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަންގެ ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ވެސް ވާދަކޮށްފައި

ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ވާދަވެރި ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު، ރެއާލް މެޑްރިޑަށް މުބާރާތުގެ ތަށި ލިބޭނެ ކަމާމެދު ކުޑަ ވެސް ޝައްކެއް ނެތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ބުނެފި އެވެ.

އަންޗެލޮޓީ މިހެން ބުނީ، ފައިނަލް މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ބުނީ، ފައިނަލާ ހަމައަށް އާދެވުނުއިރު، ރެއާލް އޮތީ ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވެފައި ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް މިވަގުތު ރެއާލް އޮތީ ވެސް ރަނގަޅު ރޫޙެއްގައިކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރި އެވެ. އެގޮތުން ކުޅުންތެރިންގެ ރޫޙު ހުރީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި، ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕާއެކު، ސީޒަންގެ ފުރަތަމަ ތަށި ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމާމެދު ކުޑަ ވެސް ޝައްކެއް ނެތް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ، ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ރެއާލަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް އޮތް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ކުރިއަށް އޮތީ ފައިނަލް މެޗެއް ކަމަށާއި، ފަހުން ލިބޭނެ އެހެން ފުރުސަތެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެހެންކަމުން، ފައިނަަލް މެޗުގެ މުހިންމު ކަމާއި، ބޭނުންތެރިކަން، އޭނާ ނުބުނި ނަމަވެސް ކުޅުންތެރިން އިނގޭނެ ކަމުގައި އަންޗެލޮޓީ ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ ފައިނަލް މެޗާއެކު އެއް މުބާރާތް ނިމުނީ ކަމަށާއި، އަރާމު ކުރުމަށް ވަގުތު ދޭން ޖެހޭނީ އޭގެ ފަހުގައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، މިވަގުތު ހުރިހާ ފޯކަސްއެއް ހުރީ ފައިނަލް މެޗަށް ކަމުގައި އޭނާ ބުންޏެވެ. އަންޗެލޮޓީ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި، ރެއާލްގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް އޭނާގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮންނާނެ އެވެ.

މި ދެ ޓީމު ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަންގެ ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ވެސް ވާދަކޮށްފަ އެވެ. އެ ފަހަރުގެ ފައިނަލްގައި ރެއާލް ބަލިކޮށް، ތަށި އުފުލާލީ ބާސެލޯނާ އެވެ. ރެއާލާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލު ކުރާ ފައިނަލް މެޗު ފަށާނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ރާއްޖެ ގަޑިން 12 ޖަހާއިރު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް