ކ. މާލެ
|
14 ޖެނުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 14:13
ކޮޕް28 ސަމިޓުގެ ހަވާސާގައި ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ކޮޕް28 ސަމިޓުގެ ހަވާސާގައި ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ޓްވިޓަރ
އިންޑިއާގެ ސިފައިން ބޭލުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް
އިންޑިއާގެ ސިފައިން ބޭލުމާއި ގުޅޭ ރަސްމީ މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި
 
ރާއްޖޭގައި ތިބީ 88 ސިފައިން ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނޭ
 
މިބައްދަލުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު ތަފްސީލެއް ނުލިބޭ

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާގެ ސިފައިން ބޭލުމާއި ގުޅޭ ރަސްމީ މަޝްވަރާތައް ފަށައިފިއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އިންޑިއާގެ ސަފީރު މުނޫ މަހާވަރާއި އިންޑިއާގެ ޑިޕްލޮމޭޓުންގެ ވަފުދެއް ވަނީ ވަޑައިގެންފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީޑިއާތަކަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް ޚަލީލް ވިދާޅުވީ ދުބާއީގައި އޮތް ކޮޕް28 ސަމިޓުގެ ހަވާސާގައި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ބައްދަލުކުރެއްވީއިރު އެކުވައިލެއްވި ހައި ލެވެލް ކޯ ގްރޫޕުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އެ ބައްދަލުވުމަކީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް އަވަސްކުރުމާއި ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވައިލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށް ހަލީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިބައްދަލުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު ތަފްސީލް ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ވަނީ ކާމިޔާބުވާ ގޮތް ނުވެފައެވެ. ރާއްޖެއެމްވީއިން ތަކުރާރުކޮށް ހަލީލަށް ގުޅި ނަމަވެސް ފޯނު ނަންގަވާފައިނުވެއެވެ.

އެކި އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ބޭލުމަކީ ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެކެވެ. އިންޑިއާގެ ސިފައިންގެ އަދަދާއި ގުޅޭގޮތުން 2 ޖެނުއަރީ 2024 ގައި ރައީސް އޮފީހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާ ސިފައިންގެ މައްސަލައަކީ ދިވެހިން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި، ވެރިކަމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެކަމާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ފެށިފައިވާކަމަށެވެ.

ނާޒިމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މިހާރު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ އަދަދުތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގައި ތިބީ 88 ސިފައިންކަމަށެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް