ކ. މާލެ
|
13 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 22:36
އިންތިހާބީ މޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް
އިންތިހާބީ މޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް
އެމްޑީޕީ
އާޒިމް މޭޔަރުކަމަށް
ރައީސް މުއިއްޒު، އިންތިޚާބީ މޭޔަރު އާޒިމަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައިފި
 
ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށާ އަދި މޭޔަރަށް ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، އިންތިހާބީ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފިއެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު އާޒިމަށް މަރުހަބާ ދެންނެވީ މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގަތުމާއި ގުޅިގެން ފޯނުން ގުޅުއްވައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށާ އަދި މޭޔަރަށް ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަމުގައި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވައިގެން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރު އިންތިޚާބު، އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު އާދަމް އާޒިމް ކާމިޔާބުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ދައްކައެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި އާޒިމްއާ އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރެއްވީ، ސަރުކާރުގައި އޮތް ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރެއްވި އާޒިމާ ޝަކޫރެވެ.

ކޮމެންޓް