ކ. މާލެ
|
13 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 05:58
އޮސްޓްރޭލިއާ ޤައުމީ ފިރިހެން ޓީމުގެ ކޯޗު އާނޯލްޑް
އޮސްޓްރޭލިއާ ޤައުމީ ފިރިހެން ޓީމުގެ ކޯޗު އާނޯލްޑް
ރޮއިޓާސް
އޭޝިއަން ކަޕް
އާނޯލްޑް ބުނަނީ، އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް އެންމެ އުހަށް ދެވޭނެ ކަމަށް!
ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން، ޓީމުގައި ތިބި ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނާއެކު، ޚާއްސަ ރޫޙެއް އެ ޓީމުގައި އޮތް ކަމަށް އޭނާ ބުނި

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޤައުމީ ފިރިހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމަށް، އެންމެ އުހަށް ދެވޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ގްރަހަމް އާނޯލްޑް ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ ޤަތަރުގައި ކުރިއަށްދާ އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕްގެ ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިންޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ނިކުތުމުގެ ކުރިން ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ބުނީ، ފުޓުބޯޅައިގައި އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ބަލަން އޮތީ އެންމެ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެކަން ހާސިލް ކުރުމަށްޓަކައި، ކުރަން ޖެހޭ ބައިވަރު ކަންކަން ހުރި ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އޮސްޓްރޭލިއާ އިން އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕަށް އައި ސަބަބަކާ ހުރެ ކަމަށާއި، އެއީ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި އެ މުބާރާތް، އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ފުޓުބޯޅައިގެ އުހަށް ވެސް ދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތަށް އޮސްޓްރޭލިއާ ކުރިމަތިލާއިރު، އާނޯލްޑް ބުނީ 2015 ވަނަ އަހަރު އަމިއްލަ ޤައުމުގައި އޮތް މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރި ޓީމުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ކުޅުންތެރިން މިހާރު ވެސް ޓީމުގައި ތިބި ކަމަށެވެ. ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން، ޓީމުގައި ތިބި ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނާއެކު، ޚާއްސަ ރޫޙެއް އެ ޓީމުގައި އޮތް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއެކު އެތައް މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަނެއްކާ ވެސް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑަށް ނިކުންނަނީ ޤައުމަށްޓަކައި ކާމިޔާބެއް ހޯދުމަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި ކުޅުންތެރިންގެ ވެސް ރޫޙު ހުރީ އެފަދައިންނެވެ.

އިންޑިއާއާ ގުޅޭ ގޮތުން އޭނާ ބުނީ، ކޮންމެ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ވެސް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ނިކުންނާނީ އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވެގެން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި އިންޑިއާ އަކީ ފުޓުބޯޅައިގައި ވަރުގަދަ ޤައުމެކެވެ. އެ ޤައުމުން ފުޓުބޯޅައިގައި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދަމުން އަންނަކަން، މިހާތަނަށް ނެރުނު ނަތީޖާ އިން ފެންނަން އޮތް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެހެންކަމުން، އިންޑިއާ މެޗަށް ނިކުންނާނީ ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވެ ތިބެ، ތިން ޕޮއިންޓުގެ މޮޅަކުން މުބާރާތް ފަށަން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އިންޑިއާގެ އިތުރުން، އުޒްބަކިސްތާން އަދި ސީރިޔާ އާއެކު، އޮސްޓްރޭލިއާ އޮތީ ގުރޫޕް ބީގަ އެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިންޑިއާއާ ދެކޮޅަށް އެ ޓީމު ނިކުންނާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:30 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
- ކޮމެންޓް