ކ. މާލެ
|
11 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 16:25
އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ
އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ
ޓްވީޓަރ
އާސެނަލް
އާސެނަލް އިން އަވަސް އަރުވާލައިގެން އާޓެޓާގެ އެއްބަސްވުން އައު ނުކުރާނެ
 
އާސެނަލުމް އާޓެޓާއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް

އާސެނަލަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ މިކޭލް އާޓެޓާގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމުގައި އެ ކުލަބުން އަވަސް އަރުވާ ނުލާނެ ކަމަށް، އިނގިރޭސި މީޑިއާތަކުން ބުނެފިއެވެ.

އާޓެޓާ އާސެނަލާ ހަވާލުވީ 2019 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެ ފަހަރު އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ސޮއިކުރީ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން، 2022 ވަނަ އަހަރު އާސެނަލުން ވަނީ އާޓެޓާގެ އެއްބަސްވުން އައުކޮށްފައެވެ. އެ ފަހަރު އޭނާ ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ނަމަވެސް، އާސެނަލުން އަންނަނީ އާޓެޓާގެ އެއްބަސްވުން އައުކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރަމުންނެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުގައި، އާސެނަލުން އެ ކުލަބުގައި އާޓެޓާ ބަހައްޓަން ބޭނުންވެއެވެ. އެއީ، އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެ ކުލަބު ނެރެމުން އަންނަ ނަތީޖާތައް ރަނގަޅުވުމުންނެވެ. ނަމަވެސް، އެއްބަސްވުން އައުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް އާސެނަލުން އަވަަސްއަރުވާލައިގެން ކުރިއަށް ނުގެންދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ދެ ފަރާތް މަޝްވަރާކޮށް، އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތުގައި އެކަން ކުރާނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އާޓެޓާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އާސެނަލް ވަނީ 210 މެޗު ކުޅެފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެ ޓީމު ވަނީ 120 މެޗުން މޮޅުވެފައެވެ. 54 މެޗުން ބަލިވެފައިވާއިރު، 36 މެޗެއް ވަނީ އެއްވަރުވެފައެވެ. އާސެނަލުން ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަންގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި، ލީގަށް ވާދަކޮށްފައެވެ. މި ސީޒަންގެ ލީގު ތާވަލްގެ ހަތަރުވަނާގައި އެ ޓީމު އޮތް ނަމަވެސް، ލީގަށް ވާދަކުރެއެވެ. އަނެއްކޮޅުން ގިނަ އަހަރުތަކަކަށްފަހު އާސެނަލް އަންނަނީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ވެސް ވާދަކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް