ކ. މާލެ
|
11 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 00:13
މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ އިލްތިމާސްވެސްކޮށްފައި
މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ އިލްތިމާސްވެސްކޮށްފައި
ރާއްޖެ އެމްވީ
މޫސުން ގޯސްވުން
40 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ދެކުނު ފިޔަވައި ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފި
 
ހއ އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ އަތޮޅަށް ވަނީ ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފައި
 
ގަޑިއަކު 19 މޭލާއި 24 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހުން އެކަށީގެންވޭ

40 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ދެކުނު ފިޔަވައި ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ، މިރޭ ދަންވަރު 12:10ށް ފެށިގެން ފަތިހު 5:00 އާއި ހަމައަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރިފައިވަނީ ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ. އަތޮޅަށް ކަމަށެވެ.

އެ އިދާރާއިން ބުނީ މި ވަގުތު ތެރޭގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއެކު ގުގުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ގަޑިއަކު 19 މޭލާއި 24 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށާއި، ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 40 މޭލަށް ވައި ގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

މާލެސިޓީގެ އިތުރުން އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެމުންދާތީ، ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތާއި، ގެއަށް ފެން ވަނަނުދިނުމަށް ވެލިބަސްތާ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭތީ ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން ފަށާފައިވާކަމަށާއި، މާލޭގެ ތިން ގެއަކަށް ފެން ވަންނަމުންދާތީ، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކަމަށެވެ.

މުޅިރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވެފައިވާތީ މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް