ކ. މާލެ
|
10 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 11:49
ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓަށް ވަނުމުން ފެންނަ މެސެޖު
ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓަށް ވަނުމުން ފެންނަ މެސެޖު
ރާއްޖެއެމްވީ
ޖުވެނައިލް ކޯޓު
ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް ހެކްކޮށްފި، އިންޒާރުގައި އޮތީ ނައިބު ވަޒީރުންގެ އަމަލުތައް ބަލައިނުގަނެވޭކަމަށް
 
މެސެޖުގައި ލިޔެފައިވަނީ އެމީހުންނަކީ އިންޑިއާގެ ހެކަރުންތަކެއްކަމަށް
 
ޑީޖޭއޭއިން އެކަން މިހާރު ބަލަމުންދާކަމަށް ކޯޓުން ބުނޭ

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް ހެކްކޮށްފިއެވެ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓަށް ވަނުމުން ފެންނަނީ އިންޑިއާގެ ބައެއްކަމަށް ބުނާ ބައެއްގެ މެސެޖެކެވެ.

އިންޑިއާގެ ދިދައާއެކު ލިޔެފައިވާ އެ މެސެޖުގައި ލިޔެފައިވަނީ އެމީހުންނަކީ އިންޑިއާގެ ހެކަރުންތަކެއްކަމަށެވެ. އެމީހުން އެކަން ކޮށްފައިވަނީ މި ސަރުކާރުގެ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތަކަކުން ދާދި ފަހުން އިންޑިއާގެ ވެރިންނަށް ނިސްބަތް ކުރައްވައި ކޮށްފައިވާ ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމާއި، މަލާމާތުގެ ސަބަބުންކަމަށް ހެކަރުންގެ މެސެޖުގައިވެއެވެ.

އެ މެސެޖުގައި ވަނީ ނައިބު ވަޒީރުން ކަމުގައިވާ މަރިޔަމް ޝިއުނާ، މަލްޝާ ޝަރީފް އަދި މަހުޒޫމް މާޖިދު އަމަލު ކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާއާއި ރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުމަށް އޭގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ވެދީފައިވާ އެހީތެރިކަމުގެ މައްޗަށްވެސް މެސެޖުގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވެއެވެ.

އަދި، ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެދޭ ގޮތަށް ނައިބް ވަޒީރުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާއި އެފަދަ ކަންކަމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަންކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް ބިނާ ކުރަނިވި ގޮތުގައި އޮމާންކަމާއެކު ދެ ޤައުމުގައި ހުރި މައްސަލަތަކެއް ޙައްލު ކުރުމަށް މެސެޖުގައި ގޮވާލާފައިވެއެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ އަނެއްކާވެސް އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ހެކަރުން ވަނީ ދީފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީން ސުވާލުކޮށްލުމުން ކޯޓުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، 09:00 ހާއިރު ޗެކްކުރިއިރުވެސް ވެބްސައިޓަށް ވަދެވޭ ކަމަށާއި، ވެބްސައިޓް ހެކްކޮށްފައިވަނީ އޭގެ ފަހުން ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ޑީޖޭއޭއިން އެކަން މިހާރު ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް