ކ. މާލެ
|
9 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 15:16
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ފާތިމަތު ތައުފީޤު ވަނީ އައްޔަނު ކުރައްވާފައި
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ފާތިމަތު ތައުފީޤު ވަނީ އައްޔަނު ކުރައްވާފައި
ސޯޝަލްމީޑިއާ
ރާއްޖެ - އިންޑިއާ
ފާޑުކިޔުންތައް ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އެމްޑީގެ "އެކްސް" އެކައުންޓް ގެއްލިއްޖެ
 
އޭނާ އަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައި ވަނީ އޭނާ އިންޑިއާ އަށް ބަދުބަސް ބުނެފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ
 
އޭނާ ވަނީ އޭނާގެ އެކްސް އެކައުންޓް ޑިއެކްޓިވޭޓްކޮށްފަ

ފާޑުކިޔުންތައް ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ފާތިމަތު ތައުފީގު (ކުޑީ)ގެ "އެކްސް" އެކައުންޓް ގެއްލިއްޖެއެވެ.

އޭނާ އަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައި ވަނީ އޭނާ އިންޑިއާ އަށް ބަދުބަސް ބުނެ 2023ގައި ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއް ކަމަށް ބުނާ ޓްވީޓެއް މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. މި ދަނޑިވަޅަކީ ރާއްޖޭގެ ނައިބު ވަޒީރުންތަކެއް އިންޑީއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ އަށާއި އިންޑިއާ އަށް މަލާމާތްކޮށް، އިންޑިއާ އަށް ދަށު ދަރޖައިގެ ބަސްތައް ރައްދުކޮށްފައިވާތީ އެ މައްސަލަ ހޫނުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެކެވެ. ފާތިމަތު ތައުފީގް ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ ނަމުގައި ދައުރުކުރަމުން ދަނީ ފޭކް ޓްވީޓެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރަނީ އޭނާގެ އަގު ވައްޓާލަން ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ފަށާފައިވާ ބޮއިކޮޓް ރާއްޖެ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ފާތިމަތު އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ އެމްޑީއަކަށް އޭނާ އައްޔަންކޮށްފައި ވުމުން އޭނާގެ ވާހަކަތައް އަވަށްޓެރި ޤައުމަކަށް މަލާމާތްކޮށް ދެއްކުން ބަލައި ނުގަންނަ ކަމަށް ވެސް ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

މިފާޑުކިޔުންތައް ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް އޭނާ ވަނީ އޭނާގެ އެކްސް އެކައުންޓް ޑިއެކްޓިވޭޓްކޮށްފައެވެ. އޭނާ އަކީ މަޤާމް ލިބުމާއި ހަމައަށް ސޯޝަލްމީޑިއާގައި އެކްޓިވް، ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް