ކ. މާލެ
|
8 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 13:19
ބީއެމްއެލް އެޕް
ބީއެމްއެލް އެޕް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް
އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ބީއެމްއެލްގެ އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ދަތިތަކެއް
 
އިންޑިއާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ދިރިއުޅެމުން ގެންދޭ
 
ބައެއް އާއްމު ރައްޔިތުން ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފައި
 
ބީއެމްއެލުން ބުނީ މިފަދަ މައްސަލައެއް ކުރިމަތިނުވާ ކަމަށް

އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއް ދިވެހިން ބުނީ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބީއެމްއެލްގެ އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިގެންދާ ކަމަށާއި، އެޕްލިކޭޝަނަށް ނުވަދެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި ރުފިޔާގެ މުއާމަލާތް ކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފައިވާ ކަމާށެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި، ކަންބޮޑުވުންތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވެސް އެމީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނަމަވެސް މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ބީއެމްއެލްގެ މެނޭޖަރު ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވީ މިފަދަ މައްސަލައެއް ކުރިމަތިނުވާ ކަމަށާއި، އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުން ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެމުން ގެންދެއެވެ. އަދި ބޭސްފަރުވާއަށާއި، ތައުލީމު ހާސިލް ކުރުމާއި އަދި ވިޔަފާރީގެ އެކިއެކި ބޭނުމަށް އެ ގައުމަށް ދިވެހިން ގޮސް އުޅެއެވެ.

މި މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެފައި މިވަނީ އިންޑިއާ-ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ތިން ނައިބު ވަޒީރަކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު، ނަރެންދުރަ މޯދީއަށް މަލާމާތްކޮށް ފާޑުކިޔުމާއި ގުޅިގެން އެމައްސަލަ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައެވެ. އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު، ނަރެންދުރަ މޯދީ ލަކްޝަދީޕުގެ ރަށްތަކަށް ވަޑައިގެން، އެރަށްތަކުގެ ރީތިކަން ޕްރޮމޯޓުކުރުމާ ގުޅިގެން އިންޑިޔާގެ ސޯޝަލް މީޑިޔާ އެކްޓވިސްޓުން ވަނީ ރާއްޖެ އަކީ "ޕްރޯ ޗައިނާ" ގައުމެއް ކަމުގައި ބުނެ، ރާއްޖެ ނުދިޔުމަށް "ބޮއިކޮޓް މޯލްޑިވްސް"ގެ ނަމުގައި ކެމްޕޭނެއް ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އެއާއެކު، ސަރުކާރުގެ އެކި މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ރާއްޖެ ދިފާއުކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ފެށްޓެވިއިރު، ބައެއް ނައިބު ވަޒީރުން ފެށްޓެވީ އިންޑިޔާގެ މީހުންނާ ޒާތީ ގޮތުން ދިމާކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް