ކ. މާލެ
|
5 ޖެނުއަރީ 2024 | ހުކުރު 10:41
ބާސާ މެޗުން މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ
ބާސާ މެޗުން މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލަލީގާ
އިތުރު ވަގުތުގައި ގުންޑޮގާން ލަނޑު ޖަހައިގެން ބާސާ މޮޅުކޮށްދީފި
 
ބާސާ އޮތީ ތިންވަނާގައި

މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ގުންޑޮގާން ލަނޑު ޖަހައިގެން ބާސެލޯނާ މޮޅުކޮށްދީފިއެވެ.

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި ލަސް ޕަލްމާސް އާ ވާދަކޮށް 1-1 ން އެއްވަރުވާން ދަނިކޮށް, ގުންޑޮގާން ލަނޑުޖެހީ މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ތިންވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އަކުންނެވެ. މިއީ ބަދަލަކަށް ނުކުތް ލަސް ޕަލްމާސްގެ ޑެލީ ސިންކްރާވަން ކުރި ފައުލަކަށް ދިން ޕެނަލްޓީ އެކެވެ. ގުންޑޮގާން އަށް ކުރި އެ ފައުލަށް ސިންކްރާވަން އަށް ވަނީ ސީދާ ރަތް ކާޑެއް ވެސް ދައްކާފައެވެ. މެޗު ބާސެލޯނާ އިން ކާމިޔާބުކުރީ ލަސް ޕަލްމާސް އިން ފުރަތަމަ ހާފްގައި ލަނޑު ޖަހާ ކުރިހޯދާފައި ވަނިކޮށެވެ. އެ ޓީމަށް ކުރިހޯދައިދިނީ އެލް ހައްދާދީއެވެ. ދެވަނަ ހާފްގެ ކުރީކޮޅު ބާސާއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ފެރަން ޓޮރޭޒްއެވެ.

މޮޅާއެކު ބާސެލޯނާ ވަނީ ތިން ޕޮއިންޓެއް ލީޑަކާއެކު ތާވަލްގެ ތިންވަނަ އަށް ޖެހިލާފައެވެ. އެއީ 19 މެޗުން 41 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ތިންވަނާގައި އެތްލްޓިކޯ މެޑްރިޑް އޮތީ 38 ޕޮއިންޓާ އެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް