ކ. މާލެ
|
2 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 07:23
އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ
އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ
ރޮއިޓާސް
އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ޓީމު
މެސީ އަށް ފަހު، އާޖެންޓީނާ އިން 10 ނަންބަރު ޖާޒީ ރިޓަޔާކުރަނީ
 
މެސީ ޤައުމީ ޓީމުން ރިޓަޔާކުރާއިރު، 10 ނަންބަރު ޖާޒީ ބޭނުން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެހެން ކުޅުންތެރިޔަކަށް ނުދޭނެ

އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ، ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމުން، 10 ނަންބަރު ޖާޒީ ރަސްމީކޮށް ރިޓަޔާ ކުރުމަށް އެ ޤައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

ތާރީހުގައި ވެސް އެންމެ މޮޅު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލުކުރާ މެސީ ވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރު ޤަތަރުގައި ވޯލްޑް ކަޕް އާޖެންޓީނާ އަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކޮށްފަ އެވެ. އެ އަހަރުގެ އެ ކާމިޔާބީ އަކީ، އާޖެންޓީނާ އިން 35 އަހަރު ވަންދެން ކުރި އިންތިޒާރެއްގެ ނިމުމެވެ. އެ ކާމިޔާބީ އެންމެ ޚާއްސަވީ ވެސް މެސީ އަށެވެ. އެއީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި ހަމައެކަނި މަދުވާ ތަށިކަމަށްވާ، ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރެވުމުންނެވެ.

މޭޖާ ލީގު ސޮކާ (އެމެރިކާ ލީގު)ގެ އިންޓަ މިއާމީ އަށް ވެސް ކުޅެމުން އަންނަ މެސީ ވަނީ، އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ޓީމަށް މިހާތަނަށް ކުޅެދިން 180 މެޗުގައި 106 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި މެސީ އަކީ އާޖެންޓީނާގެ ފުޓުބޯޅަ ލެޖެންޑް ޑިއޭގޯ މަރަޑޯނާއާ އެއް ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. އާޖެންޓީނާ އާއެކު އޭނާ ވަނީ ތިން ތައްޓެއް ވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ އިތުރުން، ކޮޕާ އެމެރިކާ މުބާރާތް އަދި ބައްރުތަކުގެ ޗެމްޕިއަނުންްގެ މެދުގައި ކުޅޭ ފައިނަލިސިމާ އެވެ.

އުމުރުން 36 އަހަރުގައި ކެރިއަރުގެ އެންމެ ފަހު އަހަރުތައް މެސީ ކުޅެމުން އަންނައިރު، އޭނާގެ ގައުމުން މިހާރު ވެސް އަންނަނީ އޭނާގެ 10 ނަންބަރު ޖާޒީ ރިޓަޔާކޮށް، ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ކެޕްޓަނަށް އިހުތިރާމް ކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅެމުންނެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން އެ ޤައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް ކްލައުޑިއޯ ފަބިއަން ޓަޕިއާ ވިދާޅުވީ، މެސީ ޤައުމީ ޓީމުން ރިޓަޔާކުރާއިރު، 10 ނަންބަރު ޖާޒީ ބޭނުން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެހެން ކުޅުންތެރިޔަކަށް ނުދޭނެ ކަމަށެވެ.

މެސީ ގައުމީ ޓީމުން ރިޓަޔާ ކުރާއިރު، 10 ނަމްބަރު ޖާޒީ، މެސީގެ ފަހަތުން އެހެން މީހަކަށް ބޭނުން ކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން.
ކްލައުޑިއޯ ފަބިއަން ޓަޕިއާ / އާޖެންޓީނާ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް

ޓަޕިއާ ވިދާޅުވީ އުމުރު ދުވަހަށް އެ ނަންބަރު ރިޓަޔާ ކުރާނެ ކަމަށާއި، އެއީ މެސީގެ ޝަރަފުގައި ކުރެވޭނެ ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރެއް ކަމަށެވެ. މިހާރު މެސީ އަންނަނީ އާޖެންޓީނާ އާއެކު އަންނަ އަހަރު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުންނެވެ.

2026 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި މެސީ ނުފެންނާނެ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެ އެވެ. މެސީ ވެސް ވަނީ އެފަދަ މޭރުމަކުން ވާހަކަ ދައްކައިފަ އެވެ. އެގޮތުން ޤަތަރު ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތެރޭގައި މެސީ ބުނީ، އެއީ އޭނާގެ އެންމެ ފަހު ވޯލްޑް ކަޕް ކަމަށެވެ. އޭގެ ފަހުން މީޑިއާއަކަށް ދިން އިންޓަވިޔުއެއްގައި މެސީ ބުނީ، ކުރިއަށް އޮތް ވޯލްޑް ކަޕުން އޭނާ ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް