ކ. މާލެ
|
31 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 07:05
ވިޔަރެއާލްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ބައިލީ
ވިޔަރެއާލްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ބައިލީ
ޓްވީޓަރ
ވިޔަރެއާލް
އެރިކް ބައިލީ ވިޔަރެއާލަށް ބަދަލުވެއްޖެ
 
ބެސިކްޓާސް އިން ބައިލީގެ އެއްބަސްވުން އުވާލުމާއެކު، ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އޭނާ ވިޔަރެއާލަށް ބަދަލުވީ ހިލޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން

ބެސިކްޓާސް އަށް ކުޅެމުން އައި އައިވަރީ ކޯސްޓުގެ ޑިފެންޑަރު އެރިކް ބައިލީ، ސްޕެއިންގެ ވިޔަރެއާލަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގައި ހުރުމަށްފަހު، ބައިލީ ބެސިކްޓާސް އަށް ބަދަލުވީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ސޮއި ކުރީ ވެސް އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގަ އެވެ. ނަމަވެސް، އެ ކުލަބުން ވަނީ ބައިލީ އާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލަން ނިންމައިފަ އެވެ. އެއީ ދެ ފަރާތް މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު، ދެ ފަރާތް އެއްބަސްވީ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

މިއީ ބައިލީ ވިޔަރެއާލަށް ބަދަލުވި ދެ ވަނަ ފަހަރެވެ. މީގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ ވިޔަރެއާލްގައި އެއް އަހަރު ހޭދަކޮށްފަ އެވެ. އެސްޕަންޔޯލްގައި ހުރުމަށްފަހު ބައިލީ ވިޔަރެއާލަށް ބަދަލުވީ 2015 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން 2016 ވަނަ އަހަރު އޭނާ ވަނީ އެ ކުލަބު ދޫކޮށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. ބެސިކްޓާސް އިން ބައިލީގެ އެއްބަސްވުން އުވާލުމާއެކު، ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އޭނާ ވިޔަރެއާލަށް ބަދަލުވީ ހިލޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

މީގެ ކުރިން ބައިލީ ވަނީ ވިޔަރެއާލަށް 47 މެޗު ކުޅެދީ، އެއް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން އޭނާ ހޯދީ ވެސް ވިޔަރެއާލްގައި ދެއްކި ކުޅުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ނަމަވެސް، ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވެ ބައިލީ އަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކުޅުމެއް ނުދެއްކުނެވެ. އެހެންވެ އެ ކުލަބުން ވަނީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މާސޭ އަށް ވެސް ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ. އޭނާ ބެސިކްޓާސް އަށް ބަދަލުވީ މާސޭގައި ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކުޅުމަށްފަހު އެވެ.

އެސްޕަންޔޯލް އިން ސީނިއާ ކެރިއަރު ފެށި ބައިލީ އަންނަނީ އައިވަރީ ކޯސްޓުގެ ޤައުމީ ޓީމަށް ވެސް ކުޅެމުންނެވެ. ޤައުމީ ޓީމަށް މިހާތަނަށް ކުޅެދިން 49 މެޗުގައި އޭނާ ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް