ކ. މާލެ
|
30 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 22:17
އެމްއޭސީއެލްގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު
އެމްއޭސީއެލްގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު
އެމްއޭސީއެލް
އެމްއޭސީއެލްގެ ކަލަންޑަރު އިފްތިތާހުކުރުން
އޯޓިޒަމް ކުދިންގެ ހުނަރު ދައްކުވައިދޭ، އެމްއޭސީއެލްގެ ކަލަންޑަރު އިފްތިތާހްކޮށްފި
 
މި ކަލަންޑަރުގައިވާ ކުރެހުންތައް ކުރަހާފައިވަނީ "ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަން" މި މައުލޫގެ މައްޗަށް، އެ ކުދިން އެންމެ އުފާވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް

އޯޓިޒަމް ކުދިންގެ ހުނަރު ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްގެން، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް)އިން ތައްޔާރުކުރި 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ.  

ހޮނިހިރު ދުވަހު މޯލްޑިވްސް އޯޓިޒަމް ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި މި ކަލަންޑަރު ނެރެދެއްވީ އެމްއޭސީއެލްގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު، އިބްރާހީމް ތާހާއެވެ.

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން، އެމްއޭސީއެލްގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު އިބްރާހީމް ތާހާ ވިދާޅުވީ، މޯލްޑިވްސް އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަންގެ ދަރިވަރުންގެ ކުރެހުންތައް 2024 ވަނަ އަހަރުގެ އެމްއޭސީއެލްގެ ކަލަންޑަރުގައި ހިމެނިގެންދިއުމަކީ އެހެން ހުރިހާ އަހަރުތަކަށްވުރެ 2024ގެ ކަލަންޑަރު ޚާއްސަވާ ސަބަބެއްކަމަށެވެ.

އެމްއޭސީއެލްއާއި އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރެވުނު މި ކަލަންޑަރުގައި ހިމަނާފައިވަނީ އެ ސެންޓަރުގެ ދަރިވަރުންގެ ކުރެހުންތަކެވެ. 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު އޯޓިޒަމް ކުދިންގެ ހުނަރަށް ޚާއްސަކުރެވުނު މައިގަނޑު ސަބަބަކީ މިފަދަ ކުދިންނަކީވެސް ތަފާތު ހުނަރުތައް ހުރި ކުދިންކަން މުޖުތަމައަށް އަންގައިދިނުމާއެކު، އެ ކުދިންނަކީ ތަފާތުތަކާއެކު ވެސް މުޖުތަމައު ބަލައިގަންނަ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށާއި، މުޖުތަމައުން އެފަދަ ކުދިންނާމެދު ދެކޭ ގޮތް ރަނގަޅުކުރުން ކަމުގައި އެމްއޭސީއެލްއިން ބުނެއެވެ.

މި ކަލަންޑަރުގައިވާ ކުރެހުންތައް ކުރަހާފައިވަނީ "ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަން" މި މައުލޫގެ މައްޗަށް، އެ ކުދިން އެންމެ އުފާވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް