އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ވެނެޒުއޭލާ

ވެނެޒުއޭލާގައި އަލުން ގާނޫނު އަސާސީ އެކުލަވާކުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބުކުރާ މަޖިލީހުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލު ނުކުރާނަން:ކޮލަމްބިއާ

  • އާ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހެއް އިންތިޚާބު ކުރުން އޮންނާނީ އާދީއްތަ ދުވަހު

ކ. މާލެ | 29 ޖުލައި 2017 | ހޮނިހިރު 17:16 | 1,661

ވެނެޒުއޭލާގައި ދަނީ ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތައް ހިނގަމުން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ވެނެޒުއޭލާގައި އަލުން ގާނޫނު އަސާސީ އެކުލަވާކުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބު ކުރާ އާ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލު ނުކުރާނެ ކަމަށް އަވަށްޓެރި ކޮލަމްބިއާ އިން ބުނެފިއެވެ.

ކޮލަމްބިއާގެ ރައީސް ހުއާން މަނުއެލް ސަންޓޯސް ވިދާޅުވީ ވެނެޒުއޭލާގެ ގާނޫނު އަސާސީ އަލުން އެކުލަވާލާ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހެއް އުފެއްދުމަކީ ގާނޫނު ތަންދޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެހެން ކަމުން އާ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށެވެ. ސަންޓޯސް އިތުރަށް ވިދާޅުވި ކަމަށް ބީބީސީ އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ ވެނެޒުއޭލާގެ ހަލަބޮލިކަމަށް ސުލްހަ ގެނައުމަށް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ. 

ވެނެޒުއޭލާގައި އާ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހެއް އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި އާދީއްތަ ދުވަހު  ބާއްވާ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް އެ އިންތިޚާބަށް "ހުރަސް އެޅޭ" އެއްވެސް މުޒާހަރާއެއް ކުރުން އެގައުމުގައި ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. 

ރައީސް ނިކޮލަސް މަޑޫރޯ  އަލުން ގާނޫނު އަސާސީ އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި އާ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހެއް އިންތިޚާބު ކުރުން އާދީއްތަ ދުވަހު އޮންނަ އިރު މިކަމާ ދެކޮޅަށް ވެނެޒުއޭލާގައި ރައްޔިތުން ބޭއްވި ތަފާތު މުޒާހަރާތަކުގައި މިދިޔަ އޭޕްރިލް އިން ފެށިގެން 100 މީހުން މިހާތަނަށް މަރުވެފައިވެއެވެ.

އިންތިޚާބަށް "ހުރަސް އެޅޭ" މުޒާހަރާތައް ކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން އަންގާރަ ދުވަހާ ހަމައަށެވެ. 

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިސްނަގައިގެން ބުދަ ދުވަހާއި އަދ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މުޅި ގައުމުގައި ވަނީ ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެ މުޒާހަރާ ކޮށްފައި ވަނީ މަސައްކަތްތެރިން މެދުވެރިކޮށެވެެ. އެގޮތުން މަސައްކަތްތެރިން ވަނީ މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ.

އިންތިހާއަށް ފާޑުކިޔުން އޮތަސް ވެނެޒުއޭލާގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަޑޫރޯ ގެންދަވަނީ އަލުން ގާނޫނު އަސާސީ އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި އާ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހެއް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާ ކުރިއަށް ގެންދަވަމުންނެވެ. 

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުން ދަނީ އާ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހެއް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ރައީސް މަޑޫރޯ މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްްވަމުން ގެންދަވަނީ ބާރުތައް މުށުތެރެއަށް އިތުރަށް ލެއްވުމަށް ކަމަށެވެ.

ރައީސް މަޑޫރޯ ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނީ ގައުމުގެ ހަމަޖެހުން ގާއިމު ކުރައްވައި އަދި ދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކުގެ މެދުގައި އެއްބައިވަންތަކަން ގާއިމު ކުރުމަށްޓަކައި އަލުން ގާނޫނު އަސާސީ އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. 

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.