ކ. މާލެ
|
27 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 23:56
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ މަދީނާގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ބައިކް މަގު
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ މަދީނާގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ބައިކް މަގު
ސައުދީގެޒެޓް
މަދީނާގެ ބައިކް މަގުތައް
މަދީނާގައި 70 ކިލޯމީޓަރުގެ ބައިކް މަގު ގާއިމުކޮށްފި
 
މަގުތައް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ހުރިހާ އުމުރެއްގެ، އަދި ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ މަދީނާގައި 70 ކިލޯމީޓަރުގެ ބައިކް މަގު ގާއިމް ކޮށްފިއެވެ. މައި މަގުތަކާއި ރެސިޑެންޝަލް ސަރަހައްދުތަކުގައި މުނިސިޕަލިޓީން ބައިކް މަގު ގާއިމް ކުރުމުގެ މައިގަޑު މަގުސަދަކީ ސިއްހަތު ރަގަޅު ދިރިއުޅުމަކަށް މަގުފަހިކުރުމާއި ފިޓްނަސްއާމެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމެވެ.

ޕްރޮފެޝަނަލް ދުއްވުންތެރިންނަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭ ފެންވަރަށް ހަދާފައިވާ ބައިކް މަގުތައްވަނީ ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ސިސްޓަމާވެސް ގުޅިގެން ދާގޮތަށެވެ. މިގޮތުން އެހެން ސިޓީތަކުން އަންނަ ފަރާތްތަކަށްވެސް، ކަސްރަތުކުރުމާއެކު، ޚަރަދު ކުޑަކޮށް، ދާންވީ ތަނަކަށް ދެވޭނެ ގޮތް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އަލަށް ގާއިމުކުރި ބައިކް މަގުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ވަނީ ބައިކް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަންތަން ގާއިމުކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން 165 ސްޓޭޝަން ގާއިމުކޮށް، ރަށުގެ މީހުންނަށާ މެހެމާނުންނަށްވެސް ފަސޭހައިން ބައިކް ލިބޭނެ ގޮތް ވަނީ ހަދާފައެވެ.

ރައްކާތެރިކަމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން ހަދާފައިވާ މަގުތައް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ހުރިހާ އުމުރެއްގެ، އަދި ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. މަދީނާގެ މުނިސިޕަލްޓީގެ އަމާޒަކީ 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބައިކް މަގުގެ ނެޓްވަރކް 220 ކިލޯމީޓަރާ ހަމަޔަށް ދިގުކުރުމެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ސިއްހަތު ރަގަޅުވުމާއެކު އުފާވެރި ހަނދާންތަކެއް ދޫކުރުމަށް އެހީވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މަސްޖިދުއް ނަބަވީ ހިމެނޭގޮތުން، މަދީނާގައި ވާ މުހިންމު ތަންތަނަށްވެސް ބައިސްކަލުގައި ދެވޭގޮތަށް އޮތުމުން، ތަންތަން ބަލަން ދިއުމަށްވެސް އިތުރު ހިތްވަރަކަށް ވާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ބައިކް މަގުތައް ހެދުމުގެ ސަބަބުން ވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށްވެސް އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ. އަދި މަދީނާއަކީ ފެހިކަންގަދަ، ރީތި ތަނަކަށް ހެދުމަށްވެސް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.   

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް