ކ. މާލެ
|
27 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 22:41
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޗެއަރޕަރސަން، އާއިޝާ ނޫރައިން ޖަނާހް
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޗެއަރޕަރސަން، އާއިޝާ ނޫރައިން ޖަނާހް
ފޭސްބުކް
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޗެއަރޕަރސަން
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޗެއަރޕަރސަނަކަށް ޖަނާހުގެ ދަރިކަނބަލުން އައްޔަންކުރައްވައިފި
 
އެ މަގާމަށް ނޫރައިން އައްޔަނުކުރިކަން ހާމަކުރީ، އެމްއެމްޕީއާރްސީން އޭނާއަށް މަރުހަބާކިޔައި ކުރި ޕޯސްޓަކުން

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރުކޮށް، ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކުންފުނި، އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޗެއަރޕަރސަނަކަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ޓްރޭޑް އެންޑް އިންވެސްޓުމެންޓްގެ އެޑްވައިޒަރު މުހައްމަދު ޖަނާހް އަލީގެ ދަރިކަނބަލުން، އާއިޝާ ނޫރައިން ޖަނާހު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

އެ މަގާމަށް ނޫރައިން އައްޔަނުކުރިކަން ހާމަކުރީ، އެމްއެމްޕީއާރްސީން އޭނާއަށް މަރުހަބާކިޔައި ކުރި ޕޯސްޓަކުންނެވެ. އޭނާ އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވައިފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ނޫރައިން އެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރެއްވިއިރު، އޭނާ ދިރިއުޅުއްވީ ނިއުޒިލެންޑުގައެވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ މަދަރުސީ ހަޔާތް ފުރިހަމަކުރައްވައި، މަތީ ތައުލީމުވެސް ފުރިހަމަކުރެއްވީ ނިއުޒިލެންޑުގައިއެވެ. އެގޮތުން ހިއުމަން ޖިއޯގްރަފީގެ ދާއިރާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ވެސް ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ ނޫރައިން ވަނީ، ނިއުޒިލޭންޑުގައި ހުންނަ އޯކްލޭންޑް ޔުނިވަރސިޓީން އެކައުންޓިންގ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޙާސިލްކުރައްވާފައެވެ.

ނޫރައިނަކީ ނިއުޒިލެންޑުގެ އެކި ޓްރަސްޓީ ބޯޑުތަކުގައި މެންބަރުކަން އަދާކުރެއްވި ކަނބަލަކަށްވާއިރު، އޭނާއަކީ ބައްޕާފުޅު މުހައްމަދު ޖަނާހު ހިންގަވާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓް އިންވެސްޓުމަންޓު ކުންފުނީގެ ގުރޫޕް ވައިސް ޗެއަރވެސް މެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް