ކ. މާލެ
|
26 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 08:38
އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ވެމްކޯ
އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ވެމްކޯ
ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް
އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް އަންހެންގެ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިފަހަރުވެސް ވެމްކޯ އަށް!
 
ފައިނަލް މެޗު ވެމްކޯ ކާމިޔާބުކުރީ ސީދާ ތިން ސެޓުން

ތިން ފަހަރުވެސް ޕޮލިސް ކްލަބް ބަލިކޮށް, ވިދިވިދިގެން ތިންވަނަ ފަހަރަށް ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވެމްކޯއިން ހޯދައިފިއެވެ.

ވެމްކޯ އިން ތިންވަނަ ފަހަރަށް ތަށި ހޯދީ ފައިނަލްގައި ސީދާ ތިން ސެޓުން ޕޮލިސް ކްލަބް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ފުރަތަމަ ދެ ސެޓުން 18 އާ ހަމައަށް ވާދަވެރިކޮށް ދިޔަޔަސް ޖުމްލަކޮށް މުޅި މެޗުގައިވެސް ވެމްކޯއިން ވަނީ ހަމަޖެހިގެން ޔަޤީންކަމާއެކު ކުޅެ ތިން ސެޓްވެސް ނިންމާލާފައެވެ. ތިންވަނަ ސެޓް ވަރަށް ފަސޭހައިން ގެންގޮސް ތަށި ޔަޤީންކުރިއެވެ. ވެމްކޯއިން ސެޓްތައް ގެންދިޔައީ 25-21, 25-23 އަދި 25-17 ނެވެ. ޕޮލިހަށް ރަނގަޅު ހިތްވަރެއް ލެވުނީ ފުރަތަމަ ސެޓްގެ ކުރީކޮޅު އެވެ. ޕޮލިސް ކްލަބަށް ދިމާވި މައިގަނޑު މައްސަލައަކީ ރަނގަޅަށް ރިސީވް ނުކުރެވުމެވެ.

މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ ވެމްކޯގެ އައިޝަތު މާޖިދާ އެވެ. މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ސެކަންޑް ބެސްޓް އައުޓްސައިޑް އެޓޭކަރަކީވެސް އޭނާ އެވެ. އެންމެ މޮޅު އެޓޭކަރަކީ ފައިނަލް މެޗުގައިވެސް ރަނގަޅަށް ކުޅުނު ޕޮލިހުގެ ހައްވާ ރާޝިދާ އެވެ. ޑްރީމް ޓީމްގައި ހިމެނުނު އެހެން ކުޅުންތެރިންނަކީ ބެސްޓް އޮޕޮސިޓް ޕްލޭޔަރ ވެމްކޯގެ އައިމިނަތު އަރީޝާ, ސެކަންޑް ބެސްޓް އޮޕޮސިޓް ޕްލޭޔަރ ތިންވަނަ ހޯދި އަލްމާ ސްޕޯރޓްސްގެ ހައްވާ ސަހާ, ބެސްޓް ބްލޮކަރ ވެމްކޯގެ ހައްވާ ނާޒިމާ, އެންމެ މޮޅު ސެޓަރު ވެމްކޯގެ ޖޫޒާން ޒަރީރު, އެންމެ މޮޅު ލިބަރޯ އަލްމާގެ ނުހާ ވަހީދު އެވެ. އެންމެ އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިއަކީ ވެމްކޯގެ މާޔާ ހުސައިން އެވެ. އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކީ ވެމްކޯގެ ހާލިދު މުހައްމަދެވެ. އެންމެ މޮޅު ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިއަކީ ވެމްކޯގެ ޖެސިކާ ސޮއާރޭސް އެވެ.

މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލްގައި ވެމްކޯ އާއި ސިޓީ ވާދަކުރާނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެރެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް