އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ބްރެޒިލް

ބްރެޒިލްގެ ރިއޯ ޑި ޖެނޭރޯ ސްޓޭޓްގެ މަގުތަކަށް 10،000 ސިފައިން ނެރެނީ

  • މަގުތަކަށް ސިފައިން ނެެރެނީ ކުށްތައް އިތުރުވަމުން ދާތީ
  • މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގައި ކުށްތަކުގައި އެވްރެޖްކޮށް ތިން މީހުން މަރުވެފައިވޭ

ކ. މާލެ | 29 ޖުލައި 2017 | ހޮނިހިރު 10:20 | 1,728

ސިފައިން ރިއޯގެ މަގުތަަކަށް ނެރުނީ ކުށްތައް އިތުރުވަމުން ދާތީ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ރާވައިގެން ކުރާ ބޮޑެތި ކުށްތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ބްރެޒިލްގެ ސްޓޭޓެއްް ކަމަށްވާ ރިއޯ ޑި ޖެނޭރޯ ގެ މަގުތަކަށް 10,000 ސިފައިން ނެރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

މިގޮތުން ރިއޯ ޑި ޖެނޭރޯ ގެ މަގުތަކަށް ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު 8,500 ސިފައިން ނެރެފައެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން އެ ސިފައިންނަށް އެހީވުމަށް ފުލުހުންނާއި އަދި ޕެޓްރޯލް އޮފިސަރުން ވެސް ބައިވެރިވާނެއެވެ. 

ގާތްގަނޑަކަށް މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން  ރިއޯ ޑި ޖެނޭރޯ ގައި އޮލިމްޕިކްސް ކުޅިވަރު މުބާރާތް ނިމުނު ފަހުން ހަމަނުޖެހުންތައް ވަނީ އިތުރުވާން ފަށާފައެވެ. މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެ ސްޓޭޓުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ވަނީ 90 ފުލުހުން މަރުވެފައެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރިއޯ ޑި ޖެނޭރޯ ސްޓޭޓުގެ މަގުތަކަށް ނެރުނު ސިފައިން އިންޓެލިޖެންސް އޮޕަރޭޝަންސްތައް ހިންގާނެ ކަމަށާއި, ޑްރަގް ޓްރެފިކިން އަދި އެހެނިހެންވެސް ކުށްތަކާއި ދެކޮޅަށް އޮޕަރޭޝަންސްތައް ހިންގާނެ ކަމަށެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ރައީސް މިޝެލް ޓެމާ ނެރުއްވި ގަރާރަކުން ސިފައިންނަށް ރިއޯ ޑި ޖެނޭރޯ ސްޓޭޓުގައި މިއަހަރު ނިމެންދެން ހަރަކާތްތެރި ވެވޭނެއެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.