ކ. މާލެ
|
21 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 09:52
އުރީދޫ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލް 22 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އޮންނާނެ
އުރީދޫ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލް 22 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އޮންނާނެ
އުރީދޫ
އުރީދޫ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލް 2023
އުރީދޫ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލް 2023ގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު، ޑިޓިއުން، މީރާ، ޓްރެފިކް ޖޭމް، ޒަކިއްޓެ އަދި ޑީޖޭ ދީދު
 
އުރީދޫ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލް އޮންނާނީ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ

އުރީދޫ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލް 2023 ގައި މަޝްހޫރު އެތައް ފަންނާނުންނާއި ބޮޑުބެރު ޑީޖޭ އަދި ބޭންޑްތައް ފެނިގެންދާނެކަމަށް އުރީދޫން ބުނެފިއެވެ.

އުރީދޫން ބުނީ 22 ޑިސެމްބަރު 2023 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 8 ޖަހާއިރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުރީދޫ ފަން ރަން މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލް އިން އުރީދޫ ބްރޭންޑް އެމްބެސަޑަރު ހަބޭސް ބޮޑުބެރު އަދި ޑިޓިއުންގެ އިތުރުން މީރާ، ޓްރެފިކް ޖޭމް، ޒަކިއްޓެ އަދި ޑީޖޭ ދީދު ފެނިގެންދާނެކަމަށެވެ.

އުރީދޫ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ރާއްޖޭގަ ބޭއްވާ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ އުފާވެރި ދުވުން، އުރީދޫ ފަން ރަން ނިންމާލުމަށް ފަހު އޮންނަ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް މަގުބޫލު ފަންނާނުން ފެނިގެން ދާ މި މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނާއެކު އުފާވެރި ވަގުތު ކޮޅެއް ހޭދަކުރާ ހަރަކާތެކެވެ.

އުރީދޫ ފަން ރަންގެ ހަރަކާތްތައް ހުކުރު ދުވަހު ހެދުނު 8:30 ގައި އުރީދޫ ޑްރޯން ރޭސް އިން ފެށިގެން ދާއިރު ހަވީރު 3:30 ގައި ރަންގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ދާނެއެވެ. އުރީދޫ ފަން ރަން 2023 ގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ އަދި ކުޅިވަރު ބަލާލުމަށް ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކަށް އުރީދޫއިން އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ދައުވަތު އަރުވަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް