ކ. މާލެ
|
19 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 07:12
އުރީދޫ ޑްރޯން ރޭސް ސްކައި ވޯކާ ކެޓަގަރީގެ ފައިނަލުގައި ވާދަ ކުރާ ފަރާތްތައް އުރީދޫގެ އިސް ފަރާތްތަކާއެކު
އުރީދޫ ޑްރޯން ރޭސް ސްކައި ވޯކާ ކެޓަގަރީގެ ފައިނަލުގައި ވާދަ ކުރާ ފަރާތްތައް އުރީދޫގެ އިސް ފަރާތްތަކާއެކު
އުރީދޫ
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް
އުރީދޫ ޑްރޯން ރޭސް: ސްކައި ވޯކާ ކެޓަގަރީގެ ފައިނަލް ހުކުރު ދުވަހު!
 
އުރީދޫ ޑްރޯން ރޭސް 2023 ގެ ފައިނަލް އޮންނާނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 22 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި
 
ފައިނަލް ބުރުން ޖާގަ ހޯދާފައިވަނީ 9 ޕައިލެޓުން

އުރީދޫ ޑްރޯން ރޭސް 2023 ގެ ސްކައި ވޯކާ ކެޓަގަރީގެ ކޮލިފައިން ބުރު ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

ސްކައި ވޯކާ ކެޓަގަރީއަށް ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު 30 ޕައިލެޓަކަށް އުރީދޫއިން ވަނީ ދީފައެވެ. މި 30 ޕައިލެޓުންގެ ތެރެއިން، ކޮލިފައިންގ ރައުންޑުން މޮޅުވެ ފައިނަލް ބުރުން ޖާގަ ހޯދާފައިވަނީ ހުނަރުވެރި 9 ޕައިލެޓެކެވެ.

ސްކައި ވޯކާ ކެޓަގަރީގެ ޑްރޯން ޕައިލެޓުން ވަނީ ރޭސް ކޯހުގެ ތެރޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ އޮބްސްޓެކަލް ހޫޕްތަކުގެ ތެރެއިން ޑްރޯންތައް ދުއްވާ ޕައިލެޓުންގެ ހުނަރު ދައްކާލާފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ޑްރޯން ޕައިލެޓެއްވެސް ވަނީ ކޮލިފައިންގް ރައުންޑްގައި ބައިވެރިވެ، ފައިނަލަށް ގޮސްފައެވެ.

އުރީދޫ ޑްރޯން ރޭސް 2023 ގެ ފައިނަލް އޮންނާނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 22 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައެވެ. ފައިނަލް ރޭހުގައި ދެ ޑައިނަމިކް ކެޓަގަރީއެއް ކަމަށްވާ ސްކައި އެލީޓް (އެފްޕީވީ ޑްރޯން) ޕައިލެޓުންނާއި ސްކައި ވޯކާ (ޑީޖޭއައި ނޮން-އެފްޕީވީ ޑްރޯންސް) ގެ ޕައިލެޓުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުންޏެވެ. މި ރޭހަކީ އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދުވުން ނިންމުމަށް ބައިވެރިން ވާދަކުރާ ދުވުމެކެވެ.

އުރީދޫ ޑްރޯން ރޭސް 2023 ގެ ސްކައި ވޯކާ އަދި ސްކައި އެލީޓް ކެޓަގަރީގެ ބައިވެރިން ވާދަކޮށް އެއް ވަނަ ދެ ވަނަ އަދި ތިން ވަނައަށް ދާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ އިނާމުތަކެއް ވަނީ ކަނޑައަޅައިފައެވެ. އެގޮތުން، ސްކައި އެލީޓް (އެފްޕީވީ ޑްރޯންސް) ކެޓަގަރީން އެއް ވަނައަށް ދާ ފަރާތަކަށް ޑީޖޭއައި މިނީ 3 ޕްރޯ (ޑީޖޭއައި އާރްސީ) އެއް ލިބޭއިރު ދެ ވަނައަށްދާ ފަރާތަކަށް 5ޖީ އެއަރފައިބަރ ޑިވައިސް އަދި 3 މަސް ދުވަހުގެ ހިލޭ ޕެކޭޖް (1536 ޖީބީ) ލިބޭނެއެވެ. އަދި ތިން ވަނައަށް ދާ ފަރާތަކަށް 2000 ރުފިޔާގެ މޫލީ ވައުޗަރ ލިބޭނެ ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުންޏެވެ.

ސްކައި ވޯކާ (ނޮން-އެފްޕީވީ ޑްރޯން) ކެޓަގަރީން އެއްވަނައަށް ދާފަރާތަކަށް ޑީޖޭއައި މިނީ 2 އެސްއީ އެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ދެ ވަނައަށް ދާ ފަރާތަކަށް 5ޖީ އެއަރފައިބަރ ޑިވައިސް އަދި 3 މަސް ދުވަހުގެ ހިލޭ ޕެކޭޖް (750ޖީބީ)، ތިން ވަނައަށް ދާ ފަރާތަކަށް 1000 ރުފިޔާގެ މޫލީ ވައުޗަރ އެއް ލިބޭނެއެވެ.

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ބާއްވާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޑްރޯން ރޭސިން ކޮމްޕެޓިޝަން ކަމުގައިވާ އުރީދޫ ޑްރޯން ރޭސްގެ ފައިނަލް ބަލާލުމަށް ޑްރޯން ދުއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އަދި އުރީދޫ ފަން ރަން 2023 ގެ ޕްރީމިއަމް ޕާޓްނަރު، ސްޓެބިސިސް އިން ދައުވަތު ދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް