ކ. މާލެ
|
18 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 22:36
އާޒިމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
އާޒިމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކުން
ހިތެއް ހުރި މީހެއްނަމަ ރައްޔިތުންނަށް ގޮންޖަހާ، ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކާކަށް ނުފަށާނެ: އާޒިމް
ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކަން ފެށުމަކީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ މޫނުމަތީގައި ޖެހި ތަފާލެއް
ރައްޔިތުންނަށް ގޮންޖަހައިގެން މި ޤައުމުގައި ކުރެވޭނެ ވެރިކަމެއް ނޯންނާނެ
މަޝްރޫއު ފެއްޓެވުމަކީ ވަރުގަދަކަން ދެއްކުމަށް ކުރެއްވި ކަމެއް

ހިތެއް ހުރި މީހެއްނަމަ ރައްޔިތުންނަށް ގޮންޖަހާ، ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކަން ނުފަށާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ މޭޔަރު ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ބޮނޑިބަތް އިވެންޓްގައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކަން ފެށުމަކީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ މޫނުމަތީގައި ޖެހި ތަފާލެއް ކަމަށެވެ. އެއީ ސީދާ ރައްޔިތުންނަށް ގޮން ޖެހުން ކަމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ގޮންޖަހައިގެން މި ޤައުމުގައި ކުރެވޭނެ ވެރިކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ފެއްޓެވުމަކީ ވަރުގަދަކަން ދެއްކުމަށް ކުރެއްވި ކަމެއް ކަމަށެވެ. މާލެއިން އެތަނަށް ދެވޭނީ ދެ ގަޑީއިރު ދަތުރުކުރުމަށްފަހު ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ހައްޤުވާ މިންވަރު ނޫން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިހާރު ވެސް ގުޅީފަޅާއި ގިރަވާޅު ފަޅާއި އުތުރުތިލަފުޅު ތަރައްޤީކޮށް، އެތަނުގައި ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދިނުމަށް ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް އާދޭސް ކުރަމުންދާއިރު އެ މަޝްރޫއުތަކުގެ މަސައްކަތް ނުކޮށް، އައު މަޝްރޫއެއް ފެށުމަކީ ގޯތި ލިބުނު ރައްޔިތުންނަށް މި ސަރުކާރުން ކުރާ ޖެއްސުމެއް ކަމަށެވެ.

އާޒިމް ވަނީ މާލެ ރައްޔިތުންނާއި ދަފްތަރުގައި ތިބި ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދޭން ކުރީގެ ރައީސް ސާލިހު ނިންމުމުން އެއީ ހިތްވަރުގަދަ ނިންމުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ތައުރީފު ކުރައްވާފައެވެ.

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފައިސާ އާއި ބިންތަކާއި ވަސީލަތްތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ އެއްޗެއް ކަމަށާއި މިހާތަނަށް އައިރު ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބުނު ފައިސާ ޚަރަދުތައް ކުރިގޮތުގެ ތަފްސީލު ހާމަނުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެބޭފުޅާ މޭޔަރުކަމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފިނަމަ ކައުންސިލުން ކުރާ ހުރިހާ ޚަރަދުތަކާއި އާމްދަނީގެ ތަފްސީލު ހާމަކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ތަނެއް ހަލާކުވާން އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ކޮރަޕްޝަނާއި ވައްކަން ގިނަވުން ކަމަށާއި ޤައުމުތައް ހަލާކުވެ ދަރަނިވެރި ވަނީ ވައްކަން ގިނަވުމުން ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. މި ސަރުކާރު އައި ރައްޔިތުންނަށް ދޮގު ހަދައިގެން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ މޭޔަރުކަމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފިނަމަ ކޮންމެ ތިން މަހުން އެއް މަހު ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި ކޮންމެ ވާހަކައެއް ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
- ކޮމެންޓް