ކ. މާލެ
|
15 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 11:26
ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ރައީސް ޓެބާސް
ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ރައީސް ޓެބާސް
ޓްވީޓަރ
ލަލީގާ
ލަލީގާގެ ރައީސްކަން އަނެއްކާ ވެސް ޓަބޭސް އަށް
 
މިއީ އޭނާ މަގާމު އަދާކުރާ ހަތަރު ވަނަ ދައުރު

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގެ ރައީސްކަން އަނެއްކާ ވެސް ހާވިއާ ޓެބާސއަށް ދީފިއެވެ.

މިއީ އޭނާ މި މަގާމު އަދާކުރާ ހަތަރުވަނަ ދައުރެވެ. މި ފަހަރު އޭނާ މަގާމަށް ހޮވުނީ އެއްވެސް ވާދަވެރިއަކު ނެތިއެވެ.

ސްޕޭނުގެ ކުލަބު ހުއެސްކާގެ ރައީސްކަންކުރި ޓެބާސް އަކީ ސްޕޭނުގެ ވެރިރަށް މެޑްރިޑަށް ނިސްބަތްވާ މީހެކެވެ. އޭނާ އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވެފައިވަނީ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޓީވީ ރައިޓްސް ސެންޓްރަލައިޒް ނިޒާމަކަށް ގެނައި ރައީސްގެ ގޮތުގައެވެ. މީގެ ކުރިން އެކަން ކުރަމުން އައީ ކުލަބުތަކުން ވަކިވަކިންނެވެ.

ޓެބާސް ވަނީ ހަތަރުވަނަ ދައުރަކަށް މަގާމަށް އައުމަށްޓަކައި މަގާމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ތިން މަސް ކުރިން އިސްތިއުފާދީފައެވެ. ސަބަބަކީ އަންނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު އޮންނަ ސްޕޭނުގެ އެފްއޭގެ އިލެކްޝަނާ ދިމާވެ، އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ދަތުވެދާނެތީއެވެ.

ޓެބާސް އެންމެ ފުރަތަމަ ރައީސް ކަމަށް އައީ 2013 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެ ފަހުން 2016 އަދި 2019 ވަނަ އަހަރު އިންތިހާބުވީ ވެސް ވާދަވެރިއަކު ނެތިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް