ކ. މާލެ
|
14 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 22:18
ޔުނާން އާއި އޭނާގެ އަނބިމީހާ ފާތިމަތު ރިހުލާ
ޔުނާން އާއި އޭނާގެ އަނބިމީހާ ފާތިމަތު ރިހުލާ
ސޯޝަލްމީޑިއާ
ޖިންސީ ގޯނާގެ ދައުވާލިބޭ ޔުނާން ދޫކޮށްލި މައްސަލަ
ޖިންސީ ގޯނާގެ ދައުވާލިބޭ ޔުނާން ދޫކޮށްލި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމާއިމެދު ވަރަށް އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމާނެ: ޕީޖީ
ޔުނާން ދޫކޮށްލީ ޝަރުތުތަކާއެކު
ޔުނާން ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ދައުލަތުން އިއުތިރާޒު ކުރި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ފިލްމީ ތަރި މުހައްމަދު ޔުނާން ޝަރުތުތަކާއެކު ދޫކޮށްލި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމާއިމެދު ވަރަށް އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީސް (ޕީޖީ)ން ބުނެފިއެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ޔުނާން އާއި އޭނާގެ އަނބިމީހާ ފާތިމަތު ރިހުލާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 04 އޮކްޓޫބަރު 2020 ގައެވެ. އަދި ދައުވާކުރީ ޑިސެމްބަރު 2020 ގަ އެވެ. އެ މައްސަލާގައި އެ ދެ މީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު ކުރިއެވެ. އަދި ރިހުލާ ވަނީ 3 މާޗް 2023 ގައި ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުޅުމާލޭ ކޯޓުން ޔުނާން ދޫކޮށްލީ ޝަރުތުތަކާއެކުއެވެ. އޭނާއަށް ކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތަކަކީ، ބޭސްފަރުވާއަށް ނޫނީ ބޭރަށް ނުނިކުތުން، ކުޑަކުދިންނަށް އެކްސެސް ނުވުން ދަރިން ހިމެނޭ ގޮތުން (އެކްސެޕްޓް ނިއުބޯން ބޭބީ)، ވިކްޓިމްސްއާއި އެއްވެސް ގޮތަކަށް މުއާމަލާތް ނުކުރުން، ދިރިއުޅޭތަން ކޯޓަށް އެންގުން، މާލެއިން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ފުރައިގެންދާނަމަ ކޯޓުގެ ހުއްދަ ހޯދުން އަދި މީޑިއާއަށް އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ނުދިނުން ހިމެނެއެވެ.

ޔުނާން ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ދައުލަތުން އިއުތިރާޒު ކުރި އެވެ. އަދި އިސްތިއުނާފު ކުރުމާއިމެދު ވަރަށް އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް ޕީޖީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
- ކޮމެންޓް