ކ. މާލެ
|
10 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 19:01
އިންޑޮނީޝިޔާގެ ތާރީޚީ ބިނާއެއްގެ ކައިރީގައި ފަތުރުވެރިންތަކެއް
އިންޑޮނީޝިޔާގެ ތާރީޚީ ބިނާއެއްގެ ކައިރީގައި ފަތުރުވެރިންތަކެއް
ވަޔަން
އިންޑޮނީޝިޔާއިން 20 ގައުމަކަށް ވިސާ ފްރީކޮށްދިނުން
އިންޑިޔާ ހިމެނޭހެން، 20 ގައުމަކަށް ވިސާ ފްރީކޮށްދިނުމަށް އިންޑޮނީޝިޔާއިން ނިންމައިފި
 
2019 ވަނަ އަހަރު އިންޑޮނީޝިޔާއަށް 16.1 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވޭ
 
2020 ވަނަ އަހަރުގެ އަދަދު 4 މިލިއަނަށް ވެއްޓިފައިވާއިރު، 2021 ވަނަ އަހަރު އެގައުމަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ 1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން

އިންޑިޔާ ހިމެނޭހެން 20 ގައުމަކަށް ފްރީ ވިސާ ދިނުމަށް އިންޑޮނީޝިޔާއިން ނިންމައި، އެކަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. މިއީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ގައުމުގެ އިގްތިސާދު ރަގަޅުކުރުމަށް އަމާޒުކޮށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެކެވެ.

ސަރުކާރުގެ ނިންމުން ހޮނިހިރު ދުވަހު އިއުލާން ކުރައްވަމުން އެގައުމުގެ ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ވަޒީރު ވިދާޅުވީ، މިކަމުގައި ޚިޔާރުކުރީ މިހާރު ވިސާ ފްރީކޮށްދެވިފައިވާ ގައުމުތައް ފިޔަވައި އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އަންނަ 20 ގައުމު ކަމުގައެވެ. އަދި މި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުތަކުން ފަތުރުވެރިން އިންޑޮނީޝިޔާއަށް ދާ އަދަދު އިތުރުވެގެން ދާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ގިނަ ދުވަހު ތިބޭނެ، އަދި ގިނައިން ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވޭނެ ފަތުރުވެރިންނަށް އަމާޒުކުރުން ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އިންޑޮނީޝިޔާއިން ވިސާ ފްރީކޮށްދިން ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި؛ ޗައިނާ، އޮސްޓްރޭލިޔާ، އިންޑިޔާ، ސައުތު ކޮރިޔާ، އެމެރިކާ، އިނގިރޭސިވިލާތް، ފްރާންސް އަދި ޖަރުމަނުވިލާތް ހިމެނެއެވެ.

ކޮވިޑް 19 އައުމުގެ އެއް އަހަރު ކުރިން، 2019 ވަނަ އަހަރު އިންޑޮނީޝިޔާއަށް 16.1 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވެއެވެ. އޭގެ ފަހުން 2020 ވަނަ އަހަރު ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 4 މިލިއަނަށް ވެއްޓިފައިވާއިރު، 2021 ވަނަ އަހަރު އެގައުމަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ 1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިންނެވެ. ނަމަވެސް މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުން ފެށިގެން ނަމްބަރުތައް އަރަމުންގޮސް، މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 9.49 މިލިއަނަށް އަރާފައިވެއެވެ. މިއީ މިދިޔަ 2022 ވަނަ އަހަރު ޒިޔާރަތްކުރި 5.47 މިލިއަނުގެ ގާތްގަނޑަކަށް ދެގުނައެވެ.

އިންޑޮނީޝިޔާއަށް މިއަހަރުގެ މާޗް މަހާ ހަމަޔަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ގޮސްފައިވަނީ އޮސްޓްރޭލިޔާއިންނެވެ. އެއީ 260،000 ފަތުރުވެރިންނެވެ. ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ގޮސްފައިވަނީ އިންޑިޔާއިންނެވެ. އެއީ 78،000 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ގައުމުތަކުގެ އިގްތިސާދަށް ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ބައެއް ގައުމުތަކަށް ވިސާ ފްރީކޮށްދޭކަން، ދާދި ފަހުން ވަނީ މެލޭޝިޔާއާއި ތައިލަންޑުންވެސް އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް