ކ. މާލެ
|
9 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 22:33
ބޯންމައުތްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު
ބޯންމައުތްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ބޯންމައުތުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ އިސް ތިރިކޮށްފި
 
ޔުނައިޓެޑް ބަލިވީ 3-0 ން

ބޯންމައުތުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ލަދު ގަންނަވާލާ, އިސްތިރިކޮށްފިއެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ދަނޑުގައި, އެޓީމްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ބޯންމައުތުން އެޓީމް ލަދުގަންނަވާލީ 3-0 ން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ބޯންމައުތުން ވަނީ މެޗު ފަށައިގެން އެންމެ ފަސް މިނިޓްގެ ތެރޭގައި ލަނޑު ޖަހާ ކުރިހޯދާފައެވެ. ލީޑް ނަގައިދިނީ ސޮނަލްކޭ އެވެ. ދެވަނަ ހާފްގައި ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ބިލިންގ އެވެ. އަދި ތިންވަނަ ލަނޑެއް ޖަހާ ޔުނައިޓެޑް ލަދުގަންނަވާލީ ސެނޭސީ އެވެ. މިއީ ޔުނައިޓެޑްގެ ދަނޑުގައި ބޯންމައުތުން ހޯދި ފުރަތަމަ މޮޅެވެ.

Advertisement

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 27 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލްގެ ހަ ވަނައިގައެވެ. ބޯންމައުތް އޮތީ 19 ޕޮއިންޓާއެކު 13 ވަނައިގައެވެ. ލީގުގައި ބްރައިޓަން އާއި ބާންލޭ ވާދަކުރި މެޗު ނިމުނީ 1-1 ން އެއްވަރު ވެގެންނެވެ. ބްރައިޓަން އޮތީ 26 ޕޮއިންޓާއެކު 8 ވަނައިގައެވެ. ބާންލީ އޮތީ ރެލިގޭޝަން ޒޯންގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް