ކ. މާލެ
|
7 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 20:08
ހަމަލާދިން ކުއްޖާ ވަނީ އެއް ކުއްޖަކު މަރާލުމަށްފަހު އިތުރު ކުދިންނަށް ހަމަލާދީފައި
ހަމަލާދިން ކުއްޖާ ވަނީ އެއް ކުއްޖަކު މަރާލުމަށްފަހު އިތުރު ކުދިންނަށް ހަމަލާދީފައި
ރޮއިޓާސް
ސްކޫލެއްގައި ބަޑިޖެހުމުގެ ހާދިސާއެއް
އުމުރުން 14 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިވަރަކު އޭނާގެ ކްލާހުގެ ކުދިންތަކަކަށް ބަޑިން ހަމަލާދީފި
 
ބްރަޔަންސްކްގައި ހިންގި މި ހިތާމަވެރި ހާދިސާގައި، ހަމަލާދިން ދަރިވަރުވެސް ވަނީ އަމިއްލައަށް މަރުވެފައި

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރަޝިއާގެ ބްރަޔަންސްކް ސިޓީގައި ހުންނަ ސްކޫލެއްގައި، އަންހެން ދަރިވަރަކު އޭނާގެ ކްލާސް ކުދިންތަކަކަށް ބަޑިން ހަމަލާދީ އެއް ކުއްޖަކު މަރާލައި، އިތުރު ކުދިންތަކެއް ޒަޚަމް ކޮށްލައިފިއެވެ.

ކްލާސް ކުދިންގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖެހުމަށްފަހު، ހަމަލާދިން ކުއްޖާވެސް ވަނީ އަމިއްލައަށް ބަޑިޖަހައި މަރުވެފައެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ޖުމްލަ ފަސް ކުއްޖަކަށް އަނިޔާވެފައި ވާކަމަށެވެ.

ތަހުގީގީ ކޮމިޓީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ހަމަލާދިން ދަރިވަރަކީ އުމުރުން 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއް ކަމަށާއި، އޭނާ ކްލާސްރޫމަށް ގެނައި ޕަމްޕް އެކްޝަން ފިސްތޯލައެއް ބޭނުންކުރި ކަމަށެވެ. މި ހާދިސާގައި އިތުރު ފަސް ކުއްޖަކަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ. އެހުރިހާ ކުދިންނަކީވެސް ހަމަލާދިން ކުއްޖާއާއެކު އެއް ކްލާހެއްގައި ކިޔަވަމުންދާ ކުދިންނެވެ.

ރަޝިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ޒަޚަމްވި ފަސް ކުދިންނަށްވެސް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެމީހުންގެ ހާލަތު ސްޓޭބަލް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އޭގެތެރެއިން އެކަކުގެ ސަރޖަރީ ހަދަމުން އަންނަކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

ރަޝިޔާގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނާ ގޮތުން ހަމަލާ ދިނުމުގައި ދަރިވަރު ބޭނުންކުރި ފިސްތޯލައަކީ، އޭނާގެ ބައްޕަ ޝިކާރަކުރަން ގެންގުޅޭ ޝޮޓްގަންއެކެވެ.

ރަޝިއާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ފަހަކަށް އައިސް ވަނީ މިފަދަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ވަނީ މަދުން ނަމަވެސް ހިނގާފައެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ރަޝިޔާގެ މެދުތެރޭގެ އިޒްހެވްސްކުގެ މިޑްލް ސްކޫލަކަށް ބަޑީގެ ހަމަލާއެއް ދީ، 11 ކުޑަކުދިންނާއި ތިން ޓީޗަރުންނާއެކު 18 މީހުން މަރާލިއެވެ. މި ހާދިސާގައި 25 މީހަކު ވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރަޝިއާގެ މެދުތެރޭގައި އޮންނަ ޕާމްގެ ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް ދަރިވަރަކު ބަޑިޖަހައި 6 މީހުން މަރާލައި 47 މީހުން ޒަޚަމްކޮށްލިއެވެ. ހަމަ އެ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި، ކަޒާންގައި ހުންނަ ސްކޫލަކަށް އެ ސްކޫލްގެ މުސްކުޅި ދަރިވަރަކު ދިން ހަމަލާއެއްގައި 9 މީހަކު މަރުވެ 32 މީހުން ޒަޚަމްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް