ކ. މާލެ
|
7 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 06:39
އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އަޓެޓާ
އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އަޓެޓާ
ރޮއިޓާސް
އާސެނަލް
އާސެނަލްގައި އޮތް ރޫހާ މެދު އާޓެޓާ ހިތްހަމަ ޖެހިފައި
 
މެޗުގައި ލީޑު ލިބި، އެ ލީޑު ގެއްލިފައި ވަނިކޮށް ކުޅުންތެރިން ކުރީ ވަރަށް ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ކަމަށް އޭނާ ޤަބޫލު ކުރޭ

އާސެނަލްގައި މިވަގުތު އޮތް ރޫހާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

އާޓެޓާ މިހެން ބުނީ، އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލް އިން ލޫޓަން ޓައުނާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ މޮޅުވި މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ބުނީ، މެޗުން ލިބުނީ ބޭނުންވި ކަހަލަ، ފުރިހަމަ މޮޅެއް ކަމަށެވެ. މެޗުގައި އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިން ދައްކައިދިނީ އެމީހުންގެ ފެންވަރު ކަމަށާއި، ހުރިހާ ޝުކުރެއް ހައްގީ ކުޅުންތެރިންނަށް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް މެޗުގައި ލީޑު ލިބި، އެ ލީޑު ގެއްލިފައި ވަނިކޮށް ކުޅުންތެރިން ކުރީ ވަރަށް ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ކަމަށް އޭނާ ޤަބޫލު ކުރެ އެވެ. މިވަގުތު އާސެނަލްގައި އޮތީ ރަނގަޅު ރޫހެއްކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، ދަނޑު މަތިން އަދި ދަނޑު ބޭރުން ވެސް ފެންނަނީ އެ މަންޒަރު ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާޓެޓާ ބުނީ މިވަގުތު އާސެނަލް އެއް ވަނައިގައި އޮތް ނަމަވެސް، ކަންކަން ދޫކޮށްލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ދެކޭ ގޮތުގައި ލީގުގައި ބާކީ ދެން އޮތް ކޮންމެ މެޗަކީ ވެސް އާސެނަލަށް ވަރަށް މުހިންމު މެޗަކަށް ވާނެ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޓީމުތަކުގެ މެދުގައި ވަރަށް ވާދަވެރިކަމާއެކު ލީގު ކުރިއަށްދާއިރު، ލީގު ހޯދޭނީ ވަރަށް ވަރުގަދަޔަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޓީމަކަށް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް ހުރި މެޗުތަކަށް ވެސް ތައްޔާރުވާނީ އެކަންކަން އެނގިތިބެ ކަމަށާއި، ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް އެކަން ސާފުކޮށް ބުނެދޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ލީގުގައި ދެން އާސެނަލަށް އޮންނާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރަށުން ބޭރުގައި އެސްޓަން ވިލާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް