ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 21:59
ކަލާފާނު ސްކޫލް
ކަލާފާނު ސްކޫލް
ކަލާފާނު ސްކޫލު
ގައުމީ ސަލާމުން ސްކޫލް ސެޝަން ފެށުން
އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ސްކޫލް ސެޝަން ގައުމީ ސަލާމުން ފަށަނީ
 
ގައުމީ ސަލާމް ކިޔާނީ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައިވެސް ސެޝަން ފަށާއިރު ބާއްވާ އެސެމްބްލީގައި

އަންނަ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށާއިރު، ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ގައުމީ ސަލާމުން ސްކޫލުތަކުގެ ސެޝަން ފަށާގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނިންމަވައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމެވި ނިންމެވުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، މިކަމުގެ ބޭނުމަކީ ގައުމީ ލަވައާއި، ގައުމީ ދިދައާއި، އަދި ގައުމިއްޔަތަށް ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުން ލޯބިޖެއްސުމެވެ. އަދި ގައުމިއްޔަތު ދިރުވައި އާލާކުރުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ މުހިންމު ވައުދުފުޅެއްކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

ގައުމީ ސަލާމް ކިޔާނީ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައިވެސް ސެޝަން ފަށާއިރު ބާއްވާ އެސެމްބްލީގައެވެ.

އިސްލާމްދީނާއި، ގައުމިއްޔަތާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚާއި ސަގާފަތަށް ދަރިވަރުން އަހަންމިއްޔަތުކަން ދޭ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، ސްކޫލްތަކުގައި ގައުމީ ފެންވަރުގެ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގަންފެށުން އެއީ ސަރުކާރުގެ "ހަފްތާ 14" މަގުޗާޓުގައިވެސް ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް