ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 18:54
އިންޑިޔާގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާ މަގެއް
އިންޑިޔާގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާ މަގެއް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިންޑިޔާ ތޫފާން
ދެކުނު އިންޑިޔާއަށް އަނެއްކާވެސް ތޫފާނެއްގެ ގަދަ ވަޔާއި ބޯ ވިއްސާރަ ކުރިމަތިވެއްޖެ
 
އިންޑިޔާގެ މެޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނީ، ތޫފާނުގައި ގަޑިއަކު 110 ކިލޯމީޓަރުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހިފައި ވާކަމަށް

ދެކުނު އިންޑިޔާގެ ބައެއް ސްޓޭޓްތައް ކަމަށްވާ އަންދްރަޕްރަދޭޝް އަދި ޓެމިލްނާޑޫގެ އިތުރުން އެހެން ބައެއް ސްޓޭޓްތަކަކަށް އަނެއްކާވެސް ތޫފާނެއްގެ ގަދަ ވަޔާއި ބޯ ވިއްސާރަ ކުރިމަތިވެއްޖެއެވެ. ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން ހިނގި ހާދިސާތަކުގައި މި ދެ ސްޓޭޓުން ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ނުވަ މީހުން މިހާތަނަށް މަރުވެފައިވާއިރު، ޗެންނާއީން ފަސް މީހުން މަރުވެފައިވާކަމަށް ޚަބަރުލިބެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު މެންދުރެއްހާއިރު ތޫފާން "މިޗޯންގ" ދެކުނުގެ ސްޓޭޓްތަކަށް އެރުމާއެކު، ބޯކޮށް ގިނައިރު ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ހިސާބުތަކެއްގައި ވަނީ ފެންބޮޑުވެފައެވެ. އަދި ކާރުތަކާއި އެހެންވެސް ވެހިކަލްތައް އޮޔާދާ މަންޒަރު ވީޑިއޯތަކުން ފެނެއެވެ. މޫސުން ގޯސްވެ ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން އެހިސާބުގެ ގިނަ އެއާޕޯޓުތައް ވެސް މިއަދު ބަންދުކުރަން ޖެހިފައި ވެއެވެ. އިންޑިޔާގެ މެޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނިގޮތުގައި، ތޫފާނުގައި ގަޑިއަކު 110 ކިލޯމީޓަރުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި އަންދްރަޕްރަދޭޝްއަށް ތޫފާނުގެ ބާރު ދަށްވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެދުނުކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަންދްރަޕްރަދޭޝްގެ ތިރުޕަތީ ޑިސްޓްރިކްޓުގައި ފާރެއް ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން 4 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވެފައިވެއެވެ. މަރުވި އެހެން މީހުން މަރުވެފައިވަނީ ބޮލަށް ލިބުނު އަނިޔާއިންނާއި ކަރަންޓުގައި ޖެހުން ފަދަ ކަންކަމުންނެވެ.

އޮފިޝަލުން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި، ތޫފާން އެރުމާ ގުޅިގެން އަންދްރަޕްރަދޭޝްގެ 9500އެއްހާ މީހުން، 211 ރިލީފް ކޭމްޕަކަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. އަދި ސްކޫލްތަކާއި ކޮލެޖްތަކުގެ އިތުރުން، އޮފީސްތައްވެސް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ބޮޑެތި ދަނޑު ބިންތަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާއިރު، ރޭލާއި ފްލައިޓް ދަތުރުތައް ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައެވެ.

އަންދްރަޕްރަދޭޝްގެ އިތުރުން ޓެލަންގާނާ އަދި އޮޑިއްސާގައިވެސް ހާލަތު ވަނީ ވަރަށް ގޯސްވެފައެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް