ކ. މާލެ
|
6 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 05:23
އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ރަމްސްޑޭލް
އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ރަމްސްޑޭލް
ރޮއިޓާސް
އާސެނަލް
ރަމްސްޑޭލް އަކީ އާޓެޓާ ބޭނުންވާ ކަހަލަ ގޯލު ކީޕަރެއް
 
އާޓެޓާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ރަޔާ އަދި ރަމްސްޑޭލް އަކީ ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު، މޮޅު ދެ ކީޕަރުން

އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިނގިރޭސި ގޯލު ކީޕަރު އާރޮން ރަމްސްޑޭލް އަކީ، އޭނާ ބޭނުންވާ ކަހަލަ ކީޕަރެއް ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑުގައި ހުރުމަށްފަހު ރަމްސްޑޭލް އާސެނަލަށް ބަދަލުވީ 2021 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އާސެނަލާއެކު އެންމެ ފަހުން އޭނާ ސޮއި ކޮށްފައި ވަނީ ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގަ އެވެ. އާސެނަލްގެ އެއް ވަނަ ގޯލު ކީޕަރުގެ ގޮތުގައި ހުއްޓައި، އެ ޓީމުން ޑޭވިޑް ރަޔާ ގެނައުމާއެކު ރަމްސްޑޭލަށް ވަނީ ފުރަތަމަ 11ގެ ޖާގަ ގެއްލިފަ އެވެ. އެކަމާ، އޭނާ އާއި ކުލަބާ ދެމެދު ކޮންމެ ވެސް ވަރެއްގެ މައްސަލައެއް ޖެހުނު ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުން އޭރު ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ.

ރަމްސްޑޭލާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އާޓެޓާ ބުނީ، އޭނާ ބޭނުންވަނީ ރަމްސްޑޭލް އެމީހުންނާއެކު އާސެނަލްގައި ހުންނަން ކަމަށެވެ. އާޓެޓާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ރަޔާ އަދި ރަމްސްޑޭލް އަކީ ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު، މޮޅު ދެ ކީޕަރުންނެވެ. އެހެންކަމުން އާސެނަލްގައި އެ ކަހަލަ ދެ ކީޕަރުން ތިބުމަކީ ވެސް އޭނާ އަށް ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ކަމަށް އާޓެޓާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ރަމްސްޑޭލް ހުންނާނީ އާސެނަލާއެކު ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އިތުރަށް އާޓެޓާ ބުނީ އާސެނަލަށް ކުޅެން ރަމްސްޑޭލް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އެހެން ކުޅުންތެރިންނާ ޚިލާފަށް އޭނާ އަކީ ކުޅުމަށް އިސްކަން ދޭ ކުޅުންތެރިޔެއްކަން ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރަމްސްޑޭލް ވަނީ މިހާތަނަށް 86 މެޗުގައި އާސެނަލްގެ ގޯލު ބަލަހައްޓައިފަ އެވެ. އެ ޓީމާއެކު އޭނާ ވަނީ މިއަހަރުގެ އެފްއޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. ފުރަތަމަ 11 އިން ފުރުސަތު ގެއްލުމުން ރަމްސްޑޭލް ކުލަބު ބަދަލުވާން ބޭނުންވި ކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރުނެވެ. ސަބަބަކީ އާސެނަލްގައި އޭނާ އަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބޭތީ އެވެ. އެއީ، އިންގްލެންޑުގެ ޤައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ހޯދަން އޭނާ ބޭނުންވާތީ ކަމަށް ވެސް އޭރު ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އިންގްލެންޑުގެ ޤައުމީ ޓީމުން ރަމްސްޑޭލަށް ޖާގަ ލިބުނީ 2021 ވަނަ އަހަރު އެވެ. މިހާތަނަށް އޭނާ ވަނީ ޤައުމީ ޓީމަށް ހަތަރު މެޗު ކުޅެދީފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް