ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 08:32
2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހި ދުވަހުގެ އިވެންޓްގެ ތެރެއިން
2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހި ދުވަހުގެ އިވެންޓްގެ ތެރެއިން
އެމްއެންޔޫ
ފަހި ދުވަސް
ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަހި ދުވަސް އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު
 
ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަނޑި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00
 
ހަވީރު 4:00ން 6:00ށް އަދި ރޭގަނޑު 8:00ން 10:00ށް ކުރިއަށްދާނެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ "ފަހި ދުވަސް" އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ބުނީ މި މަހުގެ 16 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި "ފަހި ދުވަސް" ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، މި އިވެންޓް ކުރިއަށްދާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުރިހާ ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭގޮތަށް، ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00ން 6:00ށް އަދި ރޭގަނޑު 8:00ން 10:00ށް ކަމަށެވެ.

މި އިވެންޓުގެ ތެރޭގައި، އޭލެވެލް އަދި އެހެނިހެން ނަތީޖާ ލިބިފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފޯމު ބަލައިގަތުން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ޔުނިވަރސިޓީން ބުނެއެވެ.

ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަކީ ފަންނީ ގާބިލް ލެކްޗަރަރުންނާއެކު ތަފާތު އެތައް ދާއިރާތަކުން ތައުލީމާއި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގަމުންގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީއެކެވެ. އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަންނީ ދާއިރާތަކުގެ ލެކްޗަރަރުން، އެބޭފުޅުންގެ ދާއިރާތަކުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާބެހޭ މައުލޫމާތާއި، މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކުގެ މައުލޫމާތު، ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ އިވެންޓުގައި ހިއްސާކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ފަހި ދުވަހުގައި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި، ބަހާއި އިންސާނީ އިލްމުގެތަކުގެ ދާއިރާ، ތައުލީމީ ދާއިރާ، އިންޖިނިއަރިންގ ދާއިރާ، ސިއްހީ ދާއިރާ، ފަތުރުވެރިކަމާއި މެހެމާންދާރީގެ ދާއިރާ، ދީނީ އިލްމުގެ ދާއިރާ، ސައިންސްގެ ދާއިރާ، ޝަރީއަތާއި ގާނޫނުގެ ދާއިރާ، ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާ، ނިޔެމިކަމުގެ ދާއިރާ އަދި ފައުންޑޭޝަން ކޯސްތައް ހިމެނެއެވެ.

ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަނޑި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00ށް ހަމަވާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް