ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 23:33
ހަސަން ލަތީފް
ހަސަން ލަތީފް
މަޖިލިސް
ޑިމޮކްރެޓްސް
ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސަކަށް ހަސަން ލަތީފު
 
ހަސަން ލަތީފު އިންތިޚާބުވެފައިވަނީ 1704 ވޯޓުން
 
ހަސަން ލަތީފާ ވާދަ ކުރެއްވީ ހުސައިން އަމްރުއާ
 
ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރުން ލަސްވެ، އެހެން ގޮތަކަށް ނަތީޖާ އަތުވެއްޖެނަމަ ގަބޫލުކުރަން ދަތިވާނެ ކަމަށް އަމްރު ވިދާޅުވި

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފު އިންތިޚާބުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ އެ ޕާޓީގެ ރައީސަކަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ ކަން އިއުލާންކޮށް އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. އެގޮތުން، ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބީ ރައީސަކަށް ހަސަން ލަތީފު އިންތިޚާބުވެފައިވަނީ 1704 ވޯޓުން ކަމަށް އެ ޕާޓީން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި ހަސަން ލަތީފާ ވާދަކުރެއްވީ އެސްޓީއޯގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރުއެވެ. އޭނާއަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 1300 ވޯޓު ކަމަށް ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ދައްކައެވެ.

Advertisement

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ފުރަތަމަ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ބާއްވާފައިވަނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. އެ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 އަށް ވޯޓުލުމުގެ ކަންކަން ނިމިފައިވާއިރު ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރުން ލަސްވުމާ ގުޅިގެން އެ ޕާޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަމާ އުޅުނު މެންބަރުންނަށް އާއްމު މެންބަރުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވިއެވެ. އެގޮތުން، އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރުން ލަސްކުރަނީ ގަސްތުގައި ވަކި ބޭފުޅަކު ހޮވަން ކަމަށް މެންބަރުން ތުހުމަތު ކުރިއެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާން ނުކުރަނީސް ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރެއްވި ދެ ބޭފުޅުން ވެސް ވަނީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ވެއްޖެ ކަމަށް އިއުލާންކުރައްވާފައެވެ. އަދި އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ނިމުނުތާ 24 ގަޑިއިރުވާން ކައިރިވާއިރު ވެސް ނަތީޖާ އިއުލާން ނުކޮށް، އެހެން ގޮތަކަށް ނަތީޖާ އަތުވެއްޖެ ނަމަ ގަބޫލުކުރަން ދަތިވާނެ ކަމަށް އަމްރު ވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހު ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި އެހެނިހެން ބައެއް އިސް މަގާމުތަކަށް ވެސް މެންބަރުން ވަނީ އިންތިޚާބުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އަންހެން ނައިބު ރައީސަކަށް އައިޝަތު އަލައިކާ އަދުނާން ހޮވުނުއިރު ޒުވާނުންގެ ނައިބަކަށް ހޮވުނީ ހަސަން ފިރުޝާނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް