ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 17:40
އަހުމަދު ސަލީމް- ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު
އަހުމަދު ސަލީމް- ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ޕީޖީން ބޭއްވި ވޯޓު ސަލީމް ކާމިޔާބުކުރެއްވުން
މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ބޭފުޅަކު ހޮވުމަށް ޕީޖީ ގުރޫޕުން ބޭއްވި ވޯޓު ސަލީމް ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި
 
މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އައްޔަން ކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ އޮންނާނީ މިރޭ 20:30 ގައި
 
މެންބަރު ރޮޒައިނާއަށް 23 ވޯޓު އަދި މެންބަރު ޖާބިރަށް 4 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވި
 
26 ވޯޓު މެންބަރު ސަލީމަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅަކު ހޮވުމަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޕީޖީ ގުރޫޕުން ބޭއްވި ވޯޓުން ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ވަނީ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ޕީޖީން ބޭފުޅަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މި އިންތިޚާބު ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯއްދަވާފައިވަނީ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމްއެވެ. އެއީ 26 ވޯޓެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްއަށް 23 ވޯޓު އަދި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރަށް 4 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ޖުމްލަ ވޯޓުގެ އަދަދަކީ 55 އެކެވެ. ސައްހަ ވޯޓުގެ ގޮތުގައި 53 އަދި 2 ވޯޓު ވަނީ ބާތިލްވެފައެވެ.

މަޖިލީހުގެ ނާއިބްރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެއީ އެ މަގާމުން ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް