ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 05:28
ޖަރުމަނު ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން
ޖަރުމަނު ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން
ރޮއިޓާސް
ޖަރުމަނު ޤައުމީ ޓީމު
ޖަރުމަނަށް ވާދަވެރި ވާނީ ސްވިޒަލެންޑް: ނާގަލްސްމަން
 
އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުރަތު ޔާކިން އާއެކު ރަނގަޅު ފުޓުބޯޅަ އެއް ކުޅެމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި

އަންނަ އަހަރު އަމިއްލަ ޤައުމުގައި އޮންނަ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޖަރުމަނު ހިމެނިފައި އޮތް ގުރޫޕް އޭ އިން އެ ޓީމަށް އެންމެ ވާދަވެރި ވާނީ ސްވިޒަލެންޑް ކަމަށް ޖަރުމަނު ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން ބުނެފި އެވެ.

ގުރޫޕް އޭގައި ޖަރުމަނާ އެކު އޮތީ ސްވިޒަލެންޑް، ސްކޮޓްލެންޑް އަދި ހަންގޭރީ އެވެ. ނާގަލްސްމަން ބުނި ގޮތުގައި މި ތިން ޓީމަކީ ވެސް ރަނގަޅަށް ކުޅޭނެ ތިން ޓީމެވެ.

އެ ގުރޫޕުގައި ޖަރުމަނަށް އެންމެ ވާދަވެރިވާނެ ކަމަށް ނާގަލްސްމަން ޤަބޫލު ކުރަނީ ސްވިޒަލްނެޑެވެ. ޚާއްސަކޮށް ސޮކްޓްލެންޑުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުރަތު ޔާކިން އާއެކު ރަނގަޅު ފުޓުބޯޅަ އެއް ކުޅެމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެެވެ. ސްވިޒަލެންޑުގެ ކޯޗު ޔާކިންއާ ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން ނާގަލްްސްމަން ބުނީ، އޭނާ އަކީ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް މޮޅަށް ކުޅުނު މީހެއް ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން މިހާރު ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެ ޓީމުގައި ތިބި ކުޅުންތެރިން ވެސް އަންނަނީ ލީގުތަކުގައި މޮޅަށް ކުޅެމުން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

އޭނާ ބުނީ، މުބާރާތެއްގައި ކޮންމެ ޓީމަކީ ވެސް މޮޅު ޓީމެއް ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ފުޓުބޯޅައިގައި ކުދި ޓީމުތަކުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރާ ޓީމުތަކުން، ގިނަ ފަހަރު ރަނގަޅު ނަތީޖާ ނެރޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ޤަބޫލު ކުރެ އެވެ. މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި ނާގަލްސްމަން ދެއްކީ، މިދިޔަ އަހަރު ޤަތަރުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތެވެ. އެ މުބާރާތުން ވެސް އެކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެނުނު ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އިތުރަށް ނާގަލްސްމަން ބުނީ، ޖަރުމަނުން ޖެހިލުންވާނެ ޓީމެއް އޮވެގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. ޖަރުމަނަށް، އެ މީހުން ބޭނުންވާ އަމާޒަށް ވާސިލްވެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ޤާބޫލު ކުރެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް