ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 05:23
ޖަރުމަނު ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން
ޖަރުމަނު ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން
ރޮއިޓާސް
ޖަރުމަނު ޤައުމީ ޓީމު
މަރުގެ ގުރޫޕުން ސަލާމަތްވުމުން ނާގަލަސްމަން އުފާވެފައި
 
އޭނާ ބުނީ، ޖަރުމަނަށް ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ވެސް ރަނގަޅު މެޗުތަކެއް ކުޅެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށް

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ މަރުގެ ގުރޫޕުން ސަލާމަތްވުމުން އެކަމާ އުފާވާ ކަމަށް، ޖަރުމަނު ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޫލިއަން ނާާގަލްސްމަން ބުނެފި އެވެ.

ނާގަލްސްމަން މިހެން ބުނީ، އަންނަ އަހަރު އަމިއްލަ ޤައުމުގައި އޮންނަ މުބާރާތުގެ ގުރު ނެގުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. މުބާރާތުގައި ޖަރުމަނު އޮތީ ގުރޫޕް އޭގަ އެވެ. ޖަރުމަނާއެކު އެ ގުރޫޕުގައި ދެން ހިމެނުނީ ސޮކޮޓްލެންޑް، ހަންގޭރީ އަދި ސްވިޒަލެންޑް އެވެ.

ނާގަލްސްމަން ބުނީ، ޖަރުމަނު ހިމެނުނީ ރަނގަޅު ގުރޫޕެއްގައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ މުބާާރާތުގެ "ގުރޫޕް އޮފް ޑެތު" ނޫން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނީ، ޖަރުމަނަށް ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ވެސް ރަނގަޅު މެޗުތަކެއް ކުޅެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޖަރުމަނާއެކު ދެން އޮތް ތިން ޓީމަކީ ވެސް ވަރަށް މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ތިން ޓީމު ކަމަށާއި، އެ ޓީމުތަކަށް ވެސް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް ކޮލިފިކޭޝަންގައި ސްވިޒަލެންޑު އަދި ސްކޮޓްލެންޑުން ވަނީ ހީވެސް ނުކުރާ ކަހަލަ ޓީމުތައް ފަހަތަށް ޖައްސާލާފައި ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ނާގަލްސްމަން ބުނީ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާނީ މުބާރާތަށް އެންމެ އިސްކަމެއް ދީގެން ކަމަށެވެ. ދާދި ފަހުން ޖަރުމަނުން ކުޅުނު އެކުވެރި ކަމުގެ މެޗުތަކުގެ ނަތީޖާތައް ނިކުތީ އެންމެ ބޭނުންވި ގޮތަށް ނޫން ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް ގޯސްތައް ރަނގަޅުކޮށް ނަތީޖާ އަނބުރާލެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ޤަބޫލު ކުރެ އެވެ. ޖަރުމަނުގައި މިހާރު އޮތް ސްކޮޑާއެކު، އަމިއްލަ ޤައުމުގައި އަންނަ އަހަރު އޮންނަ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ނަމަވެސް، މުބާރާތަށް އަމާޒުތައް ކަނޑައަޅާނީ ފަހަރަކު މަރުޙަލާ އަކުން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ކޯޗުކަމާ ނާގަލްސްމަން ހަވާލުވީ، މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. ނަމަވެސް، އޭނާ އާއެކު ވެސް އެ ޓީމުގެ ނަތީޖާތައް މިހާތަނަށް ދަށްވެފައިވާތީ، ނާގަލްސްމަން އަށް ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް