ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 11:53
ރެއާލުން ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޑިއާޒް އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރެއާލުން ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޑިއާޒް އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ގްރަނާޑާ ބަލިކޮށް ރެއާލް އެއް ވަނައިގައި
 
މޮޅާއެކު ރެއާލް އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ލަނޑުގެ ތަފާތުން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ގްރަނާޑާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، ރެއާލް މެޑްރިޑު ލީގު ތާވަލްގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ރެއާލްގެ އަމިއްލަ ދަނޑު ސަންޓިއާގޯ ބާނަބެއުގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-0 އިންނެވެ. މެޗަށް ކުރިމަތިލީއިރު، މިވަގުތު ރެއާލްގައި އަނިޔާގެ މައްސަލަ ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ. އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކުޅުމާ ދުރުގައި ތިބި އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަކީ، ލޫކާ މޮޑްރިޗް، އެޑުއާޑޯ ކަމަވިންގާ، ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއާ، އައުރެލިއަން ޗުއަމިނީ، އެޑާ މިލިޓާއޯ އަދި އެއް ނަންބަރު ގޯލު ކީޕަރު ތިބައޫ ކޯޓުއާ އެވެ. މި ކުޅުންތެރިން ނެތް ނަމަވެސް ރެއާލް އިން އަންނަނީ ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންނެވެ.

Advertisement

މެޗުގައި ރެއާލުން ލީޑު ނެގީ 26 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. ޓޯނީ ކްރޫސް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ބްރަހިމް ޑިއާޒް އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފުގައި ރެއާލްގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ރޮޑްރީގޯ އެވެ. މިއީ މި ސީޒަންގައި މޮޅަށް ކުޅެމުން އަންނަ ރޮޑްރީގޯ ޖެހި ނުވަ ވަނަ ލަނޑެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފަސް ލަނޑަކީ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އޭނާ ޖެހި ލަނޑެވެ.

މި މޮޅާއެކު ރެއާލް އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ލަނޑުގެ ތަފާތުންނެވެ. މިހާތަނަށް ކުޅުނު 15 މެޗުން އެ ޓީމަށް ލިބެނީ 38 ޕޮއިންޓެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި އޮތް ޖިރޯނާ އަށް ވެސް ލިބެނީ 38 ޕޮއިންޓެވެ. ތިން ވަނައިގައި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑު އޮތްއިރު، ބާސެލޯނާ އޮތީ ހަތަރު ވަނައިގަ އެވެ. މި ދެ ޓީމުގެ ދެމެދުގައި ވެސް އޮތީ ލަނޑުގެ ތަފާތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް