ކ. މާލެ
|
2 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 15:18
މާލޭގެ މަތިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް
މާލޭގެ މަތިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް
އަވަސް
ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތު
އިގްތިސާދަށް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބި، އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން 4 ޕަސެންޓަށް ސޮއްސާލައިފި
 
މުޅި މި އަހަރަށް އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން ހުންނާނެކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ލަފާކުރަނީ 9.4 އިންސައްތާގައި

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބި, އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން 4.4 ޕަސެންޓަށް ސޮއްސާލައިފައި ވާކަމަށް، މަރުކަޒީ ބޭންކް (އެމްއެމްއޭ)ގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

އެމްއެމްއޭއިން އާންމުކުރާ އިގްތިސާދީ ހާލަތުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން، މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އޭގެ ކުރީގެ ކުއާޓަރާ އަޅާބަލާއިރު 1.4 އިންސައްތަ ކުރިއެރިއެވެ. އެގޮތުން މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން ނުވަތަ ރިއަލް ޖީޑީޕީގެ ކުރިއެރުން ހުރީ 5.5 އިންސައްތާގައެވެ.

މުޅި މި އަހަރަށް އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން ހުންނާނެކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ލަފާކުރަނީ 9.4 އިންސައްތައެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން ހުރި 13.6 އިންސައްތައަށްވުރެ، މި އަހަރުގެ އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން ދަށްވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކަށްވީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށްވުމެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން، މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހާ އަޅާބަލާއިރު، މި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 4 އިންސައްތައަށް އިތުރުވިނަމަވެސް، ފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގައި މަޑުކުރި ދުވަސްތައް ވަނީ 3 އިންސައްތައަށް މަދުވެފައެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ މުޅި ޖުމްލަ އަދަދު މި އަހަރު 13 އިންސައްތައަށް އިތުރުވި ނަމަވެސް، ފަތުރުވެރިން މަޑުކުރާ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދު 8.1ން 7.6ށް ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން، މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހާ އަޅާބަލާއިރު މި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އޮކިއުޕަންސީ 58 އިންސައްތައިން 53 އިންސައްތައަށް ވެސް ވަނީ ދަށްވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް