ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 05:32
އަލް ހިލާލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނޭމާ ޖޫނިއާ
އަލް ހިލާލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނޭމާ ޖޫނިއާ
ރޮއިޓާސް
އަލް ޙިލާލް
ނޭމާ ނެތުމަކީ އަލް ޙިލާލަށް މާބޮޑު މައްސަލައެއް ނޫން!
 
އަލް ޙިލާލަށް ބަދަލުވެ، އެ ކުލަބަށް ފަސް މެޗު ކުޅެދިން ފަހުން ނޭމާ އަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައި

އަލް ޙިލާލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ނޭމާ ޖޫނިއާ ނެތުމަކީ އެ ޓީމަށް މާބޮޑު މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް ޖޯޖު ޖީސަސް ބުނެފި އެވެ.

އަލް ޙިލާލްގެ ކޯޗު ޖީސަސް މިހެން ބުނީ ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގައި ވާދަވެރި އަލް ނަސްރާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ، މޮޅުވި މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) ދޫކޮށްލުމަށްފަހު، ނޭމާ އަލް ޙިލާލަށް ބަދަލުވީ އޯގަސްޓު މަހު އެވެ. އަލް ޙިލާލަށް ބަދަލުވެ، އެ ކުލަބަށް ފަސް މެޗު ކުޅެދިން ފަހުން ނޭމާ އަށް ވަނީ އަނިޔާވެފަ އެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އޭނާ ހުންނަން ޖެހެނީ ކުޅުމާ ދުރުގަ އެވެ.

ޖީސަސް ބުނީ، މިހާތަނަށް އައިއިރު އަލް ޙިލާލް އޮތީ ނޭމާއާ ނުލައި ކުޅެން އާދަވެފައި ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ، ނޭމާ ނެތް ނަމަވެސް އަލް ޙިލާލް އޮތީ މުޅި ޓީމު އެކައްޗެއްގެ ގޮތުގައި ވަރަށް ވަރުގަދަޔަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ބުނީ އަލް ނަސްރުގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ، އަލް އަހްލީގެ ރިޔާދު މާރޭޒް ނުވަތަ އަލް އިއްތިހާދުގެ ކަރީމް ބެންޒެމާ ނެތް ނަމަ، އެ ކުލަބުތަކަށް ވާނީ ކިހިނެއްކަން ވެސް ނޭންގޭ ކަމަށެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ، އުންމީދަކީ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ނޭމާ އަށް އަލުން އަނބުރާ ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އާދެވުން ކަމަށާއި، ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވަނީ ވެސް ނޭމާއާއެކު ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ ނޭމާ އަކީ ހުނަރުވެރި މޮޅު ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޓީމުގައި ނޭމާ ހުރުމަކީ، އަލް ޙިލާލް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ވެގެން ދާނެ ސަބަބެއް ކަމަަށެވެ. އެހެންކަމުން ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ނޭމާ ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން، އޭނާގެ ބަދަލަށް އެހެން ކުޅުންތެރިޔަކު ހޯދާނެ ކަމަށް ވެސް ޖީސަސް ބުންޏެވެ. އެހެންކަމުން، އައު ކުޅުންތެރިޔަކު ހޯދުމަށް ޖަނަވަރީ މަހު މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމުގައި އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވި ފަހުން، ނޭމާ އަށް އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުލަބުގައި ވެސް އަދި ޤައުމީ ޓީމުގައި ވެސް ނޭމާ އަށް އެކަށީގެންވާ ކުޅުމެއް ނުދެއްކެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް