ކ. މާލެ
|
2 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 06:49
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ އާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ އާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ޓްވިޓަރ
ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިޔާގެ ސިފައިން
ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންނާ ގުޅޭ ގޮތުން އިންޑިއާގެ ނޫސްވެރިޔަކު ކުރި ސުވާލަށް ރައީސް ޖަވާބެއް ނުދެއްވި
 
ރައީސް މުއިއްޒު އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ އާ ބައްދަލުކުރައްވާ ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިޔާ ސިފައިންނާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިކަމަކަށް ރައީސް އޮފީހުން ހާމައެއްނުކުރޭ
 
ރައީސް ހިނިފުޅުވަޑުވާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ކަމަށް

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންނާ ގުޅޭ ގޮތުން އިންޑިއާގެ ނޫސްވެރިޔަކު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒުއާ އަމާޒުކުރި ސުވާލަށް ރައީސް ޖަވާބެއް ނުދެއްވިއެވެ.

ޔޫއޭއީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކޮޕް-28 ސަމިޓްގެ އިވެންޓަކަށްފަހު ރައީސް ހިންގަވާފައި ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިޔާ ސިފައިންނާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރަނީ އިންޑިއާ ޓުޑޭގެ އެގްޒެކެޓިވް އެޑިޓަރު ގީތާ މޯހަންއެވެ. އިންޑިޔާ ޓުޑޭއިން އެކްސްގައި އާންމުކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯއިން އިވޭ ގޮތުގައި އޭނާ ވަނީ ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރުކުރުމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވައުދު ފުއްދެވުމަށް އިންޑިއާގެ ފަރާތުން ލިބޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ އެއްބާރުލުމަކީ ކޮބައިތޯ އަހާފައެވެ. އެ ސުވާލަށް އެމަނިކުފާނު ޖަވާބެއް ނުދެއްވައެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ވަފުދުގެ މެމްބަރަކު ޖަވާބު ދޭ އަޑު އިވެއެވެ.

އިންޑިއާއާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނެކަން އެ ނޫސްވެރިޔާއަށް ވަފުދުގެ ބޭފުޅަކު ޖަވާބު ދެ އެވެ. މިކަން ހިނގާފައިވަނީ އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ކުރިންނެވެ.

Advertisement

ނޫސްވެރިޔާ ގެންދިޔައީ ތަކުރާރުކޮށް ރައީސް މުއިއްޒުއަށް އަމާޒުކޮށް ސުވާލު ކުރަމުންނެވެ. އެންމެފަހުން ރައީސް ހިނިފުޅުވަޑުވާފައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ކަމަށެވެ.

އޭގެފަހުން ރައީސް މުއިއްޒު އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ އާ ބައްދަލުކުރައްވާފައިވާއިރު އެބައްދަލުކުރެއްވުމުގައިވެސް ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިޔާ ސިފައިންނާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިކަމަކަށް ރައީސް އޮފީހުން ހާމައެއްނުކުރެއެވެ. އެބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވީ ދިވެހިރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއާ ދެޤައުމުގެ މަތީ ފަންތީގެ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުން ހިމެނޭހެން، ދެޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުންކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިޔާ ސިފައިން ބޭލުމަކީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް އެކަން ކުރައްވާނެކަމަށް ކެމްޕެއިން ތެރޭގައި ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދިއެވެ.

މި ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ތިބީ އިންޑިއާގެ 77 ސިފައިންނެވެ. އޭގެކުރިން އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ތިބީ 75 އިންޑިޔާ ސިފައިންކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
67%
0%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް