ކ. މާލެ
|
1 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 11:33
ލިއޯންގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިކުރި ފަބިއޯ ގްރޯސޯ
ލިއޯންގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިކުރި ފަބިއޯ ގްރޯސޯ
ފޭސްބުކް
ފްރެންޗް ލީގް
ސަޕޯޓަރުން ގައު އުކައިފި، ކޯޗު ވެސް ވަކިކޮށްފި
 
ސަޕޯޓަރުން ގައު އުކުމުން އޭނާ އަށް އަނިޔާވި

ލިއޯންގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވިތާ އެންމެ ތިން މަސް ތެރޭގައި ކޯޗު ފަބިއޯ ގްރޮސޯ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

ލިއޯންގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ މަގާމުން ވަކިކުރި އިރު ޓީމު އޮތީ ފްރާންސް ލީގު ޓޭބަލުގެ ފުލުގަ އެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ލިއޯންގެ ކޯޗުކަން ދިން ގްރޯސޯގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެ ޓީމަށް މެޗުތަކުން މޮޅެއްނުވެވުނެވެ. މިހާތަނަށް ކުޅުނު 12 މެޗުން އެންމެ މެޗަކުން މޮޅުވެ، ލިބިފައިވަނީ ހަތް ޕޮއިންޓެވެ.

ފްރެންޗް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހަތް ފަހަރު ހޯދި ޓީމުގެ ކޯޗަށް ވަނީ ދާދި ފަހުން އަނިޔާވެސް ވެފަ އެވެ. އެއީ ލިއޯން ޓީމު ދަތުރުކުރި ބަހަށް ސަޕޯޓަރުން ގައު އުކުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

އިޓަލީ އަށް 2006ގެ ވޯލްޑްކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ޑިފެންޑަރު ގްރޮސޯ އެއް އަހަރު ދުވަހަށް ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވިއިރު އޭނާ އަކީ ކޯޗިންގައި މާބޮޑު ތަޖުރިބާއެއް ނެތް މީހެކެވެ. އޭނާ ކޯޗަކަށް ގެނައީ ފްރާންސްގެ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރު ލޯރަން ބްލޮންކްގެ ކޯޗުކަމުގައި މާބޮޑު ކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލްނުކުރެވި ޓީމު އަޑިއަޅާލުމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް