ކ. މާލެ
|
29 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 20:18
ޤައުމީ ކުތުބުހާނާ
ޤައުމީ ކުތުބުހާނާ
ބީއެމްއެލް
ޤައުމީ ކުތުބުހާނާ ތަރައްގީކުރުން
ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ޤައުމީ ކުތުބުހާނާ އަށް ބޮޑު ބަދަލެއް
 
ދިރާސާތައް ކުރުމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ކޮޓަރި ތަރައްގީކޮށްފައިވޭ
 
ސައިލެންޓް ރީޑިން ރޫމް ތަރައްގީ ކޮށްފައިވޭ
 
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލައިބްރަރީގައި ޒަމާނީ ސެކިއުރިޓީ ގޭޓެއް ގާއިމުކޮށްފައިވޭ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ އެހީގައި ޤައުމީ ކުތުބުހާނާ އަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފިއެވެ.

ބީއެމްއެލުން ބުނީ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލައިބްރަރީގައި ޒަމާނީ ސެކިއުރިޓީ ގޭޓެއް ގާއިމުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ފޮތް ކިޔުމަށް އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ތަން ތަރައްގީކުރުމާއި، ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާ އެކު މުޅިން އަލަށް އޯޑިއޯ ރިކޯޑުކުރެވޭނެ ބޫތެއް ގާއިމްކުރުމާއި، ގައުމީ ތަރިކައާ ގުޅުންހުރި ލިޔުންތަކާއި ފޮތްތައް ހުންނަ ކޮޓަރި ތަރައްގީކުރުމާއި، ލައިބްރަރީގައި ހުރި ފޮތްތަކާއި ލިއުންތައް ޑިޖިޓަލްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ޚާއްސަ ސްކޭނަރެއް ބަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ބީއެމްއެލުން ބުނީ މަޝްވަރާތައް ކުރަން ހާއްސަކޮށްފައިވާ ބައި ތަރައްގީކުރުމާއި، ސައިލެންޓް ރީޑިން ރޫމް ތަރައްގީކުރުމާއި، ދިރާސާތައް ކުރުމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ކޮޓަރި ތަރައްގީކުރުމާއި، ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރާ ކޮމްޕިއުޓަރުތައް އަޕްގްރޭޑުކުރުން އަދި ލައިބްރަރީގެ އިނގިރޭސިފޮތް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ސެކްޝަން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ގައުމީ ކުތުބުހާނާއަށް ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ގެނެވުނު ޒަމާނީ ބަދަލުތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ސީއީއޯ ކާރލް ސްޓުމްކަ ކުތުބުހާނާއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެތަނުގައި މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބައްލަވާލެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް